Záměry Tříkrálové sbírky

 • Oblastní charita Třebíč

  • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY TŘEBÍČ:
   Příspěvek bude použit na náklady spojené s léčbou závažně nemocných pacientů. Cílem naší služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

   100 000 Kč
  • SLUŽBY PRO MLADÉ LIDI: Pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme nablízku, i když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše budoucnost a je důležité pomoci také jim.

   50 000 Kč
  • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb.

   50 000 Kč
  • SLUŽBY PRO SENIORY:  Umožňujeme seniorům z Třebíčska, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.

   50 000 Kč

 

Využití Tříkrálové sbírky v České republice v r. 2021 a v předchozích letech