Věcné dary

Věcné dary slouží především k uspokojení (naplnění) konkrétních potřeb konkrétních služeb. Vedoucí středisek a koordinátoři služeb specifikují své potřeby a Vy jim můžete pomoci svými výrobky či svou pomocí.

Pokud se domníváte, že máte co nabídnout, kontaktujte nás. Na osobní schůzce přiblížíme princip pomoci a využití daru, předložíme návrhy smluv a popíšeme okolnosti spolupráce. Jsme kreativní a víme, co potřebujeme.   

Kontaktujte nás:

  • Bc. Jana Karasová
  • Fundraiser Oblastní charity Třebíč
  • Telefon: 734 395 819
  • E-mail: dary@trebic.charita.cz