Firmy          Instituce a nadace          Města a obce          Individuální dárci           Školy          Média             Zpět

 

EVROPSKÉ FONDY

 

 

IP IV - plakát

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

 

Projekt: Obnova vozového parku terénních charitních služeb v Kraji Vysočina

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002350

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Diecézní charita v Brně v současnosti provozuje automobily, které jsou využívány všemi službami, které poskytuje. Automobily využívané terénními sociálními službami již pro své stáří nesplňují všechny požadavky těchto služeb a náklady na jejich provoz neustále narůstají. Z důvodu zvýšení kvality, efektivity a operativnosti vybraných terénních sociálních služeb je zapotřebí obnovit vozový park Oblastních charit Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou, které poskytují tyto služby v kraji Vysočina.

Cílem projektu není navýšit kapacitu terénních sociálních služeb, ta je dána aktuální potřebností služby potvrzenou rozhodnutím Kraje Vysočina a je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb, ale zvýšení kvality terénních sociálních služeb. 

 


 

 

OPZ_KV_barevne

           

 

Azylový dům pro muže Třebíč

Domov pro matky Třebíč

Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

TaxiS sociální rehabilitace

 

Tyto služby jsou financovány z Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.