Firmy      Evropské fondy       Instituce a nadace       Města a obce      Individuální dárci      Školy      Média    Zpět

 
INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

 

Děkujeme Vám za podporu našich služeb, za Vaše dary a pomoc!

 

Jan Anděl,
Tomáš Barák, Radka Bartejsová, Jiří Bartes, Jiřina Bartůňková, Jaroslav Bernkopf, Bohumil Bindr, Michal Borovička, Nora Brátková, Eva Brunnerová,
Marie Cahová, Radek Cvingrát,
Ludmila Čekovská, Alena Čermáková, Ing. Marie Černá, Žaneta Čosová,
Jaroslav Daňa, Jiří Dobeš, Zuzana Dudková, Marie Dudíková, Miloš Dvořák,
Hana Fialová, Jiřina Fialová, Jiří Forbelský,
Vlasta Habanová, Lubomír Hadraba, Pavel Heimlich, JUDr. Stanislav Hanák, Eva Hanáková, Marie Hanáková, MVDr. Pavel Heřman, Tomáš Hlaváček, Zdeňka Hobzová, Jiřina Homolková, Jan Horák, Zdeňka Horká, Aleš Hořák, Lucie Hospůdková, Josef Hrubeš, JUDr. Jana Hynková,
Jiří Chalupa, Petr Chvátal,
Marie Janovská, David Jarolímek, Karel Jaroš, Eva Jarošová, Mgr. Petr Jašek, Karel Jedlička, Emilie Jiráková, Jiří Kabelka, Ladislav Kabelka, Jana Karasová, Eva Kirchner, Boris Kjulleněn, Jana Kopečková, Petr Kopl, paní Kostková, Marie Kouřílková, Pavlína Kovářová, Martina Krátká, Jaroslav Kršek, Bc. Miroslav Krupica,
Michaela Láníková, Rostislav Lavička, Jarmila Liščáková, Petr Lohniský,
Iva Macková, Iva Malá, Doc. MUDr. Malý Martin, paní Marečková, Jiljí Matějíček, Andrea Martínková, Pavla
Marušová, Jarmila Maštalířová, Jan Matějka, Alena Mátlová, Jaroslav Maxa, Marta Mejzlíková, Miloš Mikoláš, Jana Mušková,
Vladimír Nečesal, Nečesalovi, Miroslav Němec, Jakub Noha, Zuzana Nohová,
Eva Outolná, Marie Pačinková, Marie Paločková, Petr Palovčík, Luboš Pátek, MUDr. Libuše Pavlíková, Jiří Pejchal, Zdeněk Perna, Vít Petráněk, Ing. Tomáš Pleskač, Ing. Vladimír Plucar, Bohuslav Pohořilský, Lukáš Polakovič, Helena Pražáková, Ing. Michal Procházka, Otakar Prokeš,
Petra Rezáková, paní Rozmahelová,
Roman Říha,
Josef Sedlák, Lenka Smrčková, Jaroslav Sochor, Blanka Spilková,
Ing. Martin Šedý, Jindřiška Šmejkalová, Veronika Šujanová,
Adolf Tesař, Šárka Tomanová,
Zuzana Učňová, Miluše Urbánková,
Ing. František Vágner, Vladimíra Valová, Mirka Vaňková, Jiří Veselý, Jiří Vidlák, Antonín Vidourek, Ing. Věra Vostálová, Eva Vráblová, Ludmila Vyletělová, Marie Vyskočilová,
Martina Zapomělová, Tomáš Zdechovský, Martina Zejdová, Miroslav Zeman, Hana Zemanová, Simona Zezulová, Jaroslav Žák, Jana Žličařová

 

Děkujeme anonymním dárcům i těm, kteří nechtějí být zveřejněni.