Foto

AKCE CIHLA 2010

 

Oblastní charita Třebíč ukončila 22.6.2010 sbírku pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením probíhající na stanovištích v Třebíči, Mor. Budějovicích, Jaroměřicích n.R. a Náměšti n.O.

Výtěžek činí dohromady 55 776 Kč a bude použit na pořízení

  • dotykové obrazovky, spec. upravené klávesnice a myši pro lidi s postižením
  • skleníku pro pracovní terapii
  • cvičného kuchyňského koutu k pracovně-výchovné činnosti

Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 14.6.2010 v 15 hod. na Karlově nám. v Třebíči. Účastnili se starosta města Ivo Uher, ředitel třebíčské Charity Petr Jašek a zástupce Skupiny ČEZ Petr Spilka.

V doprovodném programu vystoupila zpěvačka Yvetta Blanarovičová, taneční soubor Arabes, konal se Běh pro cihlu, do kterého se zapojilo 209 osob. Za každého běžícího přispěje hlavní sponzor do sbírky 100 Kč. Děti mohly využít skákací hrad a zapojit se do soutěží. Moderátorským slovem celé odpoledne provázel Jan Vala.

Sbírka na stanovištích skončila, ale zájemci mohou až do konce roku přispět do sbírky přímo na účet u ČS Třebíč 1475714319/0800 či na pokladně Oblastní charity Třebíč na ul. L. Pokorného 15, Třebíč.

Děkujeme všem dárcům, které neodradila ani hospodářská krize ani nevlídné počasí a neminuli naši pokladničku bez zájmu. Třebaže příspěvky byly letos nižší, jsme vděčni za každý dar. Postupně po krůčcích se nám daří uskutečňovat naše záměry a rozšiřovat rozsah i kvalitu služeb.

Dárci, kteří přispívali do pokladen a udali svou adresu, byli zařazeni do slosování o věcné ceny, které proběhne za účasti notáře JUDr. Miroslava Michálka v červenci. Výherci budou o výhře písemně vyrozuměni a ceny si na základě dopisu mohou vyzvednout do konce září v sídle třebíčské Charity.

Děkujeme také studentům středních škol za obsluhu stanovišť, ředitelům Střední odborné školy Mor. Budějovice, Střední zdravotnické školy, Kadeřnického učiliště, Katolického gymnázia za uvolnění svých studentů na tuto akci, našim charitním dobrovolníkům za nezištnou pomoc při zajišťování sbírky.

Děkujeme za podporu hlavnímu partnerovi Skupině ČEZ i dalších partnerů - Chéque Déjeuner, ICOM transport a.s., KOBRA hutní prodejna s r.o., MICo, spol. s r.o., Yashica s.r.o., TEDOM s.r.o., ZON spol. s r.o., Cahovo pekařství, Pekařství Malena, velký dík za pomoc s propagací patří také hlavnímu mediálnímu partnerovi – Horáckým  novinám.