AKCE CIHLA 2012-tisková zpráva 21 6 2012 výtěžek a poděkování.pdf

       Logo Akce cihla 2012

Sbírka „Akce cihla“ v Oblastní charitě Třebíč 11. 6. - 19. 6. 2012

 

Oblastní charita Třebíč ukončila 19.6.2012 sbírku pro lidi s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením konanou ve spolupráci se sdružením PORTUS PRAHA.

Sbírka proběhla 11.- 19. 6. 2012 na stanovištích v Třebíči, Mor. Budějovicích a Náměšti n. Oslavou.

Výtěžek činí 44 110 Kč a tyto finanční prostředky budou ve Středisku rané péče Třebíč, Domovince a stacionáři Úsměv použity na:

  • pomůcky pro trénování paměti a aktivizaci seniorů
  • dovybavení pracovní terapie a počítačového koutku pro mentálně postižené lidi
  • víkendové pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
  • podporu svozové služby 

 

Více informací podá:
Martina Veselá – koordinátorka sbírky, tel. 568 408 482, 775 179 314, e-mail: dobrovolnici.trebic@charita.cz
Marie Paločková -asistent PR, 568 408 470, e-mail: marie.palockova@charita.cz

 

                                                                Logo Skupina ČEZ hlavní partner