Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2012 zahájení:

Sbírka „Akce cihla“ 11. 6. - 19. 6. 2012

 

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá již devátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla.

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 11. 6. 2012 v 15.00 hod. na Karlově náměstí v Třebíči

za účasti představitelů města, zástupců třebíčské Charity a hlavního partnera akce Skupiny ČEZ. Vystoupí zde

 • Míša Růžičková s programem „Zpíváme a tančíme s Míšou“
 • taneční skupina Arabes
 • je připravena neobyčejná módní přehlídka z charitního Baltazaru
 • Běh pro cihlu
 • hry, soutěže a skákací hrad pro děti
 • předvedení elektromobilu z EDU

Akce potrvá asi do 18 hod. a nebude při ní vybíráno vstupné.

Program ke stažení Plakát k Akci cihla ke stažení

V dalších dnech budou sbírková stanoviště postupně rozmisťována na různá místa

 • v Třebíči
 • na náměstích v Moravských Budějovicích a
 • Náměšti n. Osl.

Studenti budou u stánků podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více korun obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv, Domovince Třebíč a Středisku rané péče Třebíč.

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného Městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila, za spoluúčasti 2 pracovníků Oblastní charity Třebíč.

Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 19. 6. 2012.

Přispět lze také přímo na účet č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.

Finanční prostředky z této sbírky budou využity na

 • pomůcky pro trénování paměti a aktivizaci seniorů,
 • na dovybavení pracovní terapie a PC koutku pro mentálně postižené lidi,
 • na podporu svozové služby
 • na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Z darů za loňský rok byl dovybaven počítačový koutek pro mentálně a jinak zdravotně postižené lidi, zajištěn víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a byla podpořena svozová služba.

Více informací podá:
Martina Veselá – koordinátorka sbírky, tel. 568 408 482, 775 179 314, e-mail: dobrovolnici.trebic@charita.cz
Marie Paločková -asistent PR, 568 408 470, e-mail: marie.palockova@charita.cz

223-28170-0>