Foto

Sbírka AKCE CIHLA v Oblastní charitě Třebíč 10.6. - 18.6.2013


          

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádala již desátým rokem sbírku pro lidi s mentálním a zdravotním postižením s názvem Akce cihla.


Záměrem sbírky bylo shromáždit peněžní dary

  • na úpravu venkovního prostoru stacionáře pro lidi s mentálním postižením,
  • na vybavení dílen pro pracovní terapii ve stacionářích pro lidi s mentálním a jiným zdravotním postižením,
  • na rozšíření vybavení počítače klientů ve stacionáři pro osoby se zdravotním postižením a
  • na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

Slavnostní zahájení proběhlo v pondělí 10. 6. 2013 od 15.00 hod.
na Karlově náměstí v Třebíči.

Plakát ke stažení    Letáček k Akci cihla

Vystoupila Majda Reifová z Kouzelné školky, taneční skupina Arabes, František Vrzal - uživatel služeb stacionáře Úsměv. Slovem provázel Milan Řezníček.  

Běhu pro cihlu se zúčastnilo 381 lidí, děti mohly soutěžit o drobné ceny.                               

V dalších dnech byla sbírková stanoviště postupně rozmisťována:

  • na různá místa v Třebíči a
  • na náměstí v Moravských Budějovicích
  • na náměstí v Náměšti n. Oslavou.

Sbírka na stanovištích skončila, její výtěžek je 47 943 Kč.


Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost. Dárci, kteří přispěli do pokladen a udali svou adresu, byli zařazeni do slosování o věcné ceny, které proběhne v nejbližších dnech za účasti notáře JUDr. Miroslava Michálka. Výherci budou o výhře písemně vyrozuměni a ceny si mohou vyzvednout v Dobrovolnickém centru třebíčské Charity. 

Děkujeme dobrovolníkům za obsluhu stanovišť, ředitelům SOŠ Mor. Budějovice, Střední zdravotnické školy, Katolického gymnázia za uvolnění svých studentů na tuto akci, charitním dobrovolníkům za nezištnou pomoc při zajišťování sbírky.

Děkujeme za podporu partnerům – generálnímu partnerovi Stavební spořitelně České spořitelny, hlavnímu partnerovi Skupině ČEZ, ICOM transport a.s., KOBRA hutní prodejna s. r. o., Yashica s.r.o., Relative s.r.o. ZON spol. s r.o., Pekařství Vonka.


 

                                                            Skupina ČEZ - hlavní partner

 


Místa konání sbírka AKCE CIHLA 2013 v regionech ČR- mapa


 TZ k zahájení AKCE CIHLA 2013

TZ Akce cihla 2013 skončila


 

Výtěžek z Akce cihla 2012


 

Více informací podá:

Martina Veselá, Blanka Spilková – koordinátorky sbírky
tel. 568 408 482, 775 179 314, 739 389 138
e-mail: dobrovolnici.trebic@charita.cz, pomocvobcich.trebic@charita.cz                  

Marie Paločková
asistent PR
568 408 482
e-mail: marie.palockova@charita.cz