Tisková zpráva po skončení Akce cihla  

Tisková zpráva - zahájení Akce cihla

AC 2013 logo zm

Akce cihla 2016

                          pojedenácté pomohla lidem s mentálním handicapem

 

Oblastní charita Třebíč ukončila 26. 9. 2016 11. ročník sbírky pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením konanou ve spolupráci s občanským sdružením PORTUS PRAHA.

Probíhala na stanovištích v Třebíči, v Jaderné elektrárně Dukovany a Náměšti nad Oslavou v období od 28. 5. - 26. 9. 2016.

 

Výtěžek 22 000 Kč Stacionář Úsměv Třebíč použije

  • na rekonstrukci bezbariérového přístupu do budovy na Gen. Sochora 705/1 v Třebíči, kde sídlí Stacionář Úsměv Třebíč a Domovinka Třebíč,
  • na vybudování zahradního domku na nářadí potřebného pro pracovní terapie na zahradě,
  • na podporu svozové služby a provozu Stacionáře Úsměv Třebíč.

 

Zahájení sbírky proběhlo v sobotu 28. 5. 2016, kdy byl stánek postaven na parkovišti u JE Dukovany při SETKÁNÍ RODÁKŮ zaniklých obcí Lipňany, Heřmanice, Skryje.

Sraz rodáků

 

Dále byl pak STÁNEK umístěn v Třebíči u obchodního domu Vysočina a supermarketu Albert na Modřínové ulici, a rovněž na akcích Třebíčského kulturního léta i na akci v Náměšti n. O. Sbírka na stanovištích skončila, zájemci však mohou dále přispívat do sbírky na účet

u České spořitelny Třebíč: 2648138319/0800


 

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost, dobrovolníkům a charitním pracovníkům

za obsluhu stanovišť a pomoc při zajišťování sbírky.


 

Děkujeme za podporu partnerům:

  • generálnímu partnerovi Stavební spořitelně České spořitelny,
  • mediálnímu partnerovi České televizi,
  • hlavnímu partnerovi Skupině ČEZ,
  • MKS Třebíč,
  • uniCODE SYSTEMS.

 


Oblastní charita Třebíč sbírku poprvé zorganizovala v r. 2004. Za 10 let jejího konání se podařilo uskutečnit a pořídit mnoho dobrých věcí. Začalo to rekonstrukcí prostorově vhodnější budovy bývalé mateřské školy na ul. Gen. Sochora v Třebíči, kam se pak stacionář z původního sídla v Borovině přestěhoval. Postupně se vytvořily prostory dílen, jídelna, tělocvična, knihovna, místnosti pro individuální terapii a sociální zařízení pro vozíčkáře. Vybudovala se nájezdová rampa a pořídil se výtah. Přibyla keramická pec, upravila se okolní zahrada a v ní vystavěn altán s posezením pro vozíčkáře. Pak přišla na řadu cvičná kuchyň, výtvarná dílna, počítačové výukové programy, pro vozíčkáře bylo nakoupeno elektrické zvedací zařízení i výsuvná sedačka do automobilu. Vytvořil se a postupně vybavil počítačový koutek, kde klientům s mentálním postižením slouží dotyková obrazovka, speciálně upravené klávesnice a myši. I zahrada se dále upravovala a vyrostl na ní skleník, který rozšířil možnosti pracovní terapie. Rodinám s dětmi se zdravotním postižením sbírka pomohla uskutečnit víkendové pobyty a podpořila se i svozová služba. V roce 2014 a 2015 nastala přestávka, Oblastní charita Třebíč Akci cihla nepořádala. ZapojIla se do ní opět v letošním roce 2016. 


 Více o Akci cihla v ČR: www. akcecihla.cz