Tisková zpráva

 

AKCE CIHLA logo

počtrnácté

pomůže lidem s mentálním handicapem

 

 

Oblastní charita Třebíč pořádá v červnu a červenci 2019 ve spolupráci se sdružením Portus Praha sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem Akce cihla.

 

Záměr letošní sbírky:

Shromáždit peníze na zakoupení a zabudování zvedacího zařízení do devítimístného automobilu  k usnadnění nástupu dospělých osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, a provoz Stacionáře Úsměv Třebíč na ulici Gen. Sochora 705 v Třebíči.

 

Kdy a kde AKCI CIHLA najdete:

Kdy a kde AC najdete

Přispět lze také přímo na účet sbírky č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.


AKCE CIHLA-kresba

Všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník AKCE CIHLA,

děkujeme!


 

Výtěžek z loňské Akce cihla, který činil necelých 47 tisíc, přispěl na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením ve stacionáři Úsměv.

Více o Akci cihla v ČR:   www. akcecihla.cz