Postní almužna 2019   2018   2017    2016   2015     2014      2013       2012      2011     2010                Foto

 

Postní almužna

 

Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný!

 

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, mohou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají do tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

 

Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu. 

 „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog).  

Skládací papírová schránka nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi.

                                                                                   

Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.

Postní almužna je projevem zcela dobrovolné osobní formace a nenahrazuje dar, který dáváme pravidelně při každé bohoslužbě na potřeby církve.

 

www.postnialmuzna.cz 


Kontakt:

Martina Veselá, koordinátorka Postní almužny

L. Pokorného 15, Třebíč 674 01

tel: 568 408 482,   mob: 775 179 314,   e-mail: ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r