Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti v okresu Třebíč tak díky almužně celkem 446 schránek, které obsahovaly 79 055 Kč.

 

 

Komise rozhodla dle preferencí farností o rozdělení výtěžku na tyto projekty:

Domov pro matky Třebíč: vybavení bytu v Domově pro matky s dětmi (dětská postýlka)    3 000 Kč
Středisko rané péče Třebíč: na terapeutický pobyt pro rodiny s malými dětmi  se zdravotním postižením                                                                                                             15 000Kč       
Poradna Ruth Třebíč: pomoc rodinám v nouzi prostřednictvím Poradny Ruth Třebíč  2 450 Kč 
AL PASO: na realizaci projektu, který pomáhá osobám vracejícím se z výkonu trestu 10 000Kč
Humanitární pomoc: pomoc postiženým zemětřesením na Haiti prostřednictvím Charity ČR  1 300 Kč
 Domovinka Třebíč: příspěvek na svozovou službu pro lidi se zdrav. postižením a seniory 13 000 Kč
 Stacionář Úsměv Třebíč : příspěvek na svozovou službu pro lidi s mentálním postižením         13 000 Kč
 Osobní asistence Třebíč : zajištění osobní asistence seniorům 

13 305 Kč

 Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč: na výchovný a vzdělávací pobyt pro klienty střediska                                                                                                                            8 000 Kč