Letos se v 314 postních schránkách shromáždilo celkem za celý okres 64 283 Kč.

Ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli, za projev milosrdné lásky.

 

 

V Oblastní charitě Třebíč byla dne 30.6.2011 ustanovena komise ve složení Mgr. Petr Jašek (ředitel OCHT), Ing. Mgr. Zdeňka Matějková (ekonom), Martina Veselá (koordinátorka dobrovolníků).

Komise rozhodla dle preferencí farností o rozdělení výtěžku na tyto projekty: 

 

 Středisko rané péče Třebíč:
na terapeutický pobyt pro rodiny s malými dětmi  se zdravotním postižením           
15 000 Kč 
 Poradna Ruth Třebíč: na realizaci programů pro rodiny                                          21 196 Kč
 AL PASO:na realizaci projektu, který pomáhá osobám vracejícím se z výkonu trestu     9 370 Kč  
 K – centrum Noe Třebíč: na pracovní rehabilitaci osob drogově závislých                   1 256 Kč
 Domácí hospicová péče Třebíč: na zdravotní materiál                                             2 072 Kč
 Humanitární pomoc: provoz charitního šatníku a humanitární pomoc pro Ukrajinu       2 889 Kč
 Dům sv. Antonína                                                                                                  1 000 Kč
 Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč:
 na výchovný a vzdělávací pobyt pro klienty střediska                                             
 10 000 Kč
 Likvidace lepry                                                                                                     1 500 Kč