POSTNÍ ALMUŽNA - VÝSLEDKY

 

Děkujeme Vám všem, kteří jste se v postní době zapojili do postní almužny!

 

Za všechy farnosti třebíčského a moravskobudějovického děkanství se shromáždilo 218 postniček, které obsahovaly 58 148 Kč.

 POSTNÍ ALMUŽNA 2015                                                                             celkem

 Podle preferencí farností rozhodla charitní komise o rozdělení výtěžku takto:

    Kč
58 148
pro seniory, těžce nemocné a lidi s postižením
(pečovatelská služba, osobní asistence, raná péče, Domovinka, stacionář Úsměv)
25 794
pro rodiny s dětmi a nízkoprahová zařízení  25 795
na humanitární pomoc   1 000 
na činnost farnosti Jaroměřice n. R. ve prospěch lidí v nouzi     5 559

 

Výsledky Postní almužny v oblastních charitách Diecézní charity Brno.

 

            

 


Princip Postní almužny je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vkládáte do papírové schránky, tzv. postničky. 

Na spodní stranu postničky lze zaškrtnout doporučení, pro koho chcete, aby se použila vámi darovaná almužna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po skončení postní doby přinesete svou postničku s uspořenými penězi zpět do kostela nebo na Charitu. 

Částka, která se za odepřené požitky nashromáždí, pomůže lidem v nouzi prostřednictvím Charity.

Letos se tako akce konala z pověření České biskupské konference posedmé. Poprvé uskutečnila v  roce 2009,  pouze však jen v brněnské a olomoucké diecézi. Letos bylo pro celé území ČR vytištěno téměř 50 000 ks papírových schránek. Postní almužny se účastnila i Řeckokatolická charita. Obdobné akce se konají také v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku i v Polsku a na Ukrajině.

Více o postní almužně 2015

Almužna pomáhá i Moldavsku

Článek k Postní almužně 

Jaká byla Postní almužna vloni