POSTNÍ ALMUŽNA 2017 - VÝSLEDKY 

 

 

Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti z děkanství třebíčského a moravskobudějovického v Postní almužně celkem 210 schránek, v nichž bylo 68 989 Kč. 

 

Dne 17. 6. 2017 byla v Oblastní charitě Třebíč ustanovena komise ve složení:

  • Mgr. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč
  • Ing. Rostislav Lavička, hlavní ekonom
  • Martina Veselá, koordinátorka Dobrovolnického centra

 

Komise rozhodla dle preferencí farností o výtěžku takto: 

  • Senioři, lidé těžce nemocní s postižením a jinak znevýhodnění (činnost pečovatelské služby, osobní asistence, domácí hospicové péče, rané péče, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv Třebíč, aj.)

43 989,- Kč

 

  • Humanitární pomoc

25 000,- Kč

 

Všem, kteří jste se do Postní almužny zapojili, děkujeme!

 


 

MODLITBA, PŮST, ALMUŽNAPA 2017


1. března – 23. dubna (Popeleční středa – 2. neděle velikonoční)

 

 


Postní doba

je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce
lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po
Bohu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog).


Postní almužna

je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.
V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.


Skládací papírová schránkaSchránka

nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi.

Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní.
Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení
úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)


Na 2. neděli velikonoční doneseme schránku do kostela.
Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít. Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vaším námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.Doporučení na schránce PA


Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.
Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.

Dopis k Postní almužně 2017                                                                  

Dopis o. biskupa k Postní almužně 2017

 

 

PA 2017