POSTNÍ ALMUŽNA 2018

 výsledky a rozdělení výtěžku

 

Oblastní charita Třebíč shromáždila za všechny farnosti z děkanství třebíčského a moravskobudějovického v Postní almužně celkem 267 schránek, v nichž bylo 79 623 Kč. 

 

Dne 15. 5. 2018 byla v Oblastní charitě Třebíč ustanovena komise ve složení:

  • Mgr. Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč
  • Ing. Rostislav Lavička, zástupce ředitele, vedoucí ekonom
  • Martina Veselá, koordinátorka Dobrovolnického centra

 

Komise rozhodla dle preferencí farností o výtěžku takto: 

  • Činnost farnosti Hrotoviec ve prospěch lidí v nouzi

3 901,- Kč

  • Senioři, lidé těžce nemocní s postižením a jinak znevýhodnění (činnost pečovatelské služby, osobní asistence, domácí hospicové péče, rané péče, Domovinky Třebíč, Stacionáře Úsměv Třebíč, nízkoprahových zařízení, Charitní záchranné sítě, aj.)

45 722,- Kč

 

  • Humanitární pomoc

30 000,- Kč

 

Všem, kteří jste se letos do Postní almužny zapojili, upřímně děkujeme!

PA - rozdělení výtěžků

 


 

 

Modlitba, půst, almužna

Postní doba

je příležitostí vrátit se ke staré postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce lásce k Bohu a bližním. Postem a modlitbou dovolujeme, aby přicházel Kristus sytit nejhlubší hlad po Bohu.

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný... Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené,
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ (sv. Petr Chrysolog).

Dopis o. biskupa Vojtěch Cikrleho k Postní době 2018


Postní almužna

je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým.
V tomto způsobu prožívání doby postní je skrytý hluboký sociální rozměr křesťanské víry. Je mnoho
možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých.

K staré tradici církve tak vždy patřily sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli. Akce se pořádá s laskavým svolením České biskupské konference na celém území ČR.

Postní almužna 2018

Skládací papírová schránka - postnička

nám může v tomto úsilí duchovní obnovy pomoci k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Je zvlášť vhodná do rodin jako nástroj při prožívání postní doby s dětmi.

Postnička 2018

Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní.
Doporučuje se vložit do ní každého dne svou „almužnu“, nakolik jsme byli ve svém postním snažení
úspěšní (omezením sladkostí, kávy, kouření, alkoholu, zábavy apod.)


Na 2. neděli velikonoční se postničky přináší do kostela.
Na spodní stranu můžete napsat, ve prospěch koho by se mohla Vaše almužna použít.

Charita ve spolupráci se zástupci místní farnosti k Vašim námětům přihlédne při řešení problémů potřebných ve Vašem okolí.


Postní almužna se tak stává snahou spojit úsilí farností a Charity ve službě bližním v nouzi.


Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve znamení modlitby, postu a almužny.