Tříkrálová sbírka    2019     2018    2017    2016   2015    2014       2013      2012     2011     2010

 

Tříkrálová sbírka

 

Historie sbírky 

Motto sbírky "Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla"

Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka byla v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním měřítku (od té doby se koná každoročně).

Výtěžek charitní Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, lidem s handicapem, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností (například malým balením cukru). Koledníci jsou často dlouho dopředu toužebně očekáváni a leckdy jsou to jediní návštěvníci obyvatel v seniorském věku. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky opatřené charitním logem.

Od roku 2008 doprovází sbírku také Tříkrálový koncert pořádaný v Městském divadle Brno, který v přímém přenosu vysílá Česká televize a ze záznamu také ČRo 1-Radiožurnál.

Kromě koledníků lze přispět také na tříkrálové sbírkové konto a v posledních letech také prostřednictvím "dárcovské SMS" odeslané z mobilního telefonu (DMS KOLEDA). 

http://www.trikralovasbirka.cz Charita Česká republika se sídlem v Praze (dále jen CHČR) je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).


Kontakt:

Martina Veselá

koordinátorka Tříkrálové sbírky

L. Pokorného 15, Třebíč 674 01

tel: 568 408 482, mob: 775 179 314

e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz