Jak přispět do Tříkrálové sbírky?

 

 

Sbírku je možno podpořit těmito způsoby:

  • přispět do zapečetěné kasičky koledníků

    Kasička je opatřena logem Charity ČR, musí být zapečetěná a opatřená razítkem příslušného obecního či městského úřadu a současně musí mít i své číslo. To se musí shodovat s číslem průkazky vedoucího skupinky. Vedoucí skupinky může být osoba, která vlastní občanský průkaz, tedy musí mít alespoň 15 let.

  • odesláním finančního daru (poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem či platební kartou  - to je možné celoročně

na účet u České spořitelny číslo účtu

     66008822 / 0800

Chcete-li podpořit konkrétní oblastní charitu v brněnské diecézi, je třeba doplnit variabilní symbol (v. s.)

Oblastní charita

Variabilní symbol

OCH Blansko 7776000
Služby Brno 7776100
OCH Břeclav 7776300
OCH Rajhrad 7776200
OCH Hodonín 7776400
OCH Jihlava 7776500
OCH Třebíč 7776600
OCH Znojmo 7776700
OCH Žďár n. Sáz.  7776800
OCH Tišnov 7776900 
  • Formou dárcovské SMS

ve tvaru DMS KOLEDA 30    
               DMS KOLEDA 60      vše na číslo 87 777       
               DMS KOLEDA 90

 

Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz

Více také na:  https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/


Záměry s Tříkrálovou sbírkou 2019 v Oblastní charitě Třebíč a v celé ČR

Jak byla v naší třebíčské Charitě použita Tříkrálová sbírka 2018?

Jak pomáhaly starší ročníky sbírky?


Potvrzení o daru:

Veškeré dary věnované při koledování (tj. do kasičky) jsou anonymní a nelze je žádným způsobem dárci potvrzovat. Totéž platí pro zaslanou DMS. 

Na ostatní formy darů může dárce získat potvrzení (bezhotovostní převod, složenka atd). K žádosti o potvrzení využijte prosím tento formulář.

UPOZORNĚNÍ: Od  1. 11.  2012 došlo k obnovení účtu č.  66008822/0800 u České spořitelny pro Tříkrálovou sbírku, který má díky změně legislativy stejně jako celá sbírka platnost na dobu neomezenou.

 

Děkujeme dárcům a dobrovolníkům, kteří se na sbírce podíleli a podílejí a pomáhají tak skrze Charitu mnoha lidem a rodinám v nouzi při řešení základních existenčních potíží.