Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v Oblastní charitě Třebíč


V Oblastní charitě Třebíč bylo dokončeno sčítání Tříkrálové sbírky konané od 1. do 14. ledna 2010 po celém území republiky. 

Celkový výsledek za Oblastní charitu Třebíč činí 1 611 513 Kč, tj. o 79 074 Kč víc než v loňském roce, kdy se podařilo vysbírat 1 532 439 Kč.

Pro tuto akci bylo použito 338 pokladniček a zapojilo se do ní asi 1 000 dobrovolných pomocníků. Nejtěžší pokladnička dobrovolníka Karla Čapky vážila 4,8 kg, nejvíce se podařilo vykoledovat ve prospěch třebíčské Charity paní Jaroslavě Hlinkové 27 531 Kč.

Za město Třebíč a přilehlé obce byl spočítán výtěžek z pokladniček 230 139 Kč, který také překročil loňskou částku o 32 026 Kč.

V letošním roce – 4.1. 2010 zavítali tříkráloví koledníci v čele s ředitelem třebíčské Charity Mgr. Petrem Jaškem také do Jaderné elektrárny Dukovany a Skupina ČEZ se stala partnerem Oblastní charity Třebíč při této sbírce. 6.1.2010 pak tito koledníci navštívili i představitele města na radnici v Třebíči, zazpívali seniorům v Domovech důchodců na ul. Koutkova i Manž. Curieových a pozdravili i obyvatele charitního Domova pro matky Třebíč.

Všem dárcům za jejich příspěvky a podporu upřímně děkujeme! Velké poděkování patří také našim ochotným dobrovolným pomocníkům - koledníkům za jejich náročnou službu a obětavé nasazení. Velmi si vaší pomoci vážíme a přináší nám velký užitek! Ze všeho nejdříve se jí dostane lidem postiženým zemětřesením na Haiti“, říká ředitel Charity Třebíč Mgr. Petr Jašek. 


 

Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2010 v Oblastní charitě Třebíč

 

Přehled projektů 

Přiznaná částka (Kč)

Finanční pomoc sociálně potřebné rodině s dětmi - zakoupení přímotopu do koupelny

2 490

Příspěvek sociálně potřebné rodině na vypravení pohřbu

5 000

Důstojný život - adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině

7 200

Humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením na Haiti

50 825

AL PASO – podpůrný sociální program pro osoby po výkonu trestu odnětí svobody

10 000

Probační program MOST – probační a resocializační program pro mladistvé delikventy 

14 300

Stacionář Úsměv – vybudování skleníku pro pracovní terapii

70 037

Humanitární pomoc obětem povodní v severních Čechách

30 000

Ambrela – Komunitní centrum pro děti a mládež     

8 000

Dobrovolnické centrum

65 000

K- centrum Noe – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“

120 000

K-centrum Noe Třebíč

10 700

KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč (nízkoprahový klub)

6 400

Osobní asistence Třebíč

40 000

Rozvoj a podpora, koordinace Sousedské pomoci Třebíč

110 000

Středisko rané péče Třebíč

30 000

KLUB ZÁMEK – centrum prevence Třebíč, Primární prevence

19 000

Domovinka Třebíč

30 000

Stacionář Úsměv Třebíč 

11 107

Charitní pečovatelská služba Třebíč a Hrotovice   

101 200

Humanitární pomoc postiženým záplavami v srpnu 2010 v Pákistánu

30 000

Farní charita Mohelno - Šatník - služby pro občany obce Mohelna, rekonstrukce objektu

30 000

Humanitární pomoc při zemětřesení - Japonsko

50 000

Důstojný život - adopce seniorů a zdravotně postižených osob na Zakarpatské Ukrajině

7 200

Humanitární pomoc při hladomoru v Etiopii a Somálsku

30 000

Podpora pečovatelské služby v Tjačivu na Ukrajině

50 000

Příspěvek Farnímu úřadu Stařeč na zakoupení nových matrací. Prostory užívá i Poradna Ruth ke svým programům pro ženy či rodiny.

10 000

Výstavba Domova pro matky a Střediska rané péče Třebíč-příprava

99 024,45

Celkem za OCH Třebíč 2010

1 047 483,45

 

Z finančních prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce v lednu 2009

  • vybudovala naše Charita hřiště pro lidi s mentálním postižením,
  • nakoupila vůz pro svoz klientů do stacionáře Úsměv a
  • vybavení bytových jednotek v Domově pro matky,
  • vytvořila zázemí pro individuální práci s psychicky nemocnými lidmi ve středisku Paprsek naděje,
  • nakoupila zdravotní materiál pro Domácí hospicovou péči,
  • pořídila vybavení kuchyně a klubovny střediska Ambrela a
  •  pomohla lidem ve zdravotní a sociální nouzi.