Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 v Oblastní charitě Třebíč

 

V Oblastní charitě Třebíč bylo dokončeno sčítání 11. ročníku Tříkrálové sbírky, která se konala po celém území republiky od 1. do 14. ledna 2011. 

Celkový výsledek za Oblastní charitu Třebíč činí 1, 757.312 Kč, tj. o 145.799 Kč víc než v loňském roce, kdy se podařilo vysbírat 1 611 513 Kč .

Pro tuto akci bylo použito 349 pokladniček a zapojilo se do ní asi 1 000 dobrovolných pomocníků.

Za město Třebíč s přilehlými obcemi byl spočítán výtěžek z pokladniček 279 707 Kč, což je také navýšení oproti loňsku o 49 568 Kč.

Zajímavosti z Třebíče:

Nejtěžší pokladnička dobrovolníka Karla Čapky vážila 4,65 kg.  Nejvíce přispívali lidé v Třebíči mincemi: dvacetikorun bylo 1 973,  desetikorun 1 419 kusů a padesátikorun 1 080 kusů.

Nejvyšší částku se podařilo vykoledovat ve prospěch třebíčské Charity opět vedoucí skautek paní Jaroslavě Hlinkové 45 762 Kč.

Ve svátek Tří králů – 6.1. 2011 opět zavítali tříkráloví koledníci v čele s ředitelem třebíčské Charity Mgr. Petrem Jaškem do Jaderné elektrárny Dukovany (Skupina ČEZ je partnerem Oblastní charity Třebíč). Navštívili i nové představitele města na radnici v Třebíči, MŠ Kaštánek, zazpívali seniorům v Domovech důchodců na ul. Koutkova i Manž. Curieových, pozdravili obyvatele charitního Domova pro matky Třebíč a neminuli ani Domovinku a stacionář Úsměv, charitní střediska sídlící na ul. Gen. Sochora.


Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2011 v Oblastní charitě Třebíč

 

Přehled projektů 

Přiznaná částka (Kč)

Výstavba Domova pro matky a Střediska rané péče Třebíč - příprava

224 806,55

AL PASO

41 700

Ambrela – komunitní centrum pro děti a mládež

35 433,7

Charitní pečovatelská služba Třebíč, Kněžice, Hrotovice

125 000

Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví

46 358

Poradna Ruth Třebíč

8 100

Humanitární pomoc Ukrajina-podpora rozvoje sociál. práce a terén. služby v Melitopolu, Orlovu

50 681

AL PASO

24 700

Ambrela - Komunitní centrum pro děti a mládež Třebíč

40 000

Dobrovolnické centrum Třebíč

10 900

Domácí hospicová péče Třebíč

94 000

KLUB ZÁMEK – centrum prevence

50 000

Komunitní centrum Klubíčko

68 000

Osobní asistence Třebíč

165 000

Projekt Důstojný život – podpora dvou nemocných seniorek

7 200

Poradna RUTH

135 000

Středisko rané péče Třebíč– příspěvek na automobil k převozu terapeutických pomůcek

15 373,55

Celkem za OCH Třebíč 2011

1 142 252,80

Z Tříkrálové sbírky 2010 Oblastní charita Třebíč podpořila

Děkuji Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, i když to v současné době pro mnoho z Vás  není snadné. Obdiv a poděkování vyslovuji také našim ochotným dobrovolným pomocníkům - koledníkům za jejich náročnou službu a obětavé nasazení. Velmi oceňuji vaši pomoc a upřímně si jí vážím, protože nám přináší velký užitek!“, říká ředitel Charity Třebíč Mgr. Petr Jašek.