Všem dárcům za jejich příspěvky a podporu upřímně děkujeme!

Velké poděkování patří také našim ochotným dobrovolným pomocníkům – koledníkům všeho věku za jejich náročnou službu a obětavé nasazení, když byli zasypáváni sněhem nebo vydatně zmokli, snášeli mráz a ledový vítr, často museli překonávat hluboké sněhové bariéry a nezřídka uklouzli a upadli na náledí.

Velmi si vaší pomoci vážíme a přináší nám velký užitek! Ať Vám všem Pán žehná!

 

Více také na www.trikralovasbirka.cz

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

Tříkrálová sbírka 2011