Výsledky Tříkrálové sbírky 2012         Foto 

Tříkrálová sbírka 2012

 

 


Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012  v Oblastní charitě Třebíč 

 

Přehled projektů 

Přiznaná částka (Kč)

Středisko rané péče Třebíč – příspěvek na automobil k převozu terapeutických pomůcek

67 626,45

Stacionář Úsměv Třebíč

64 000

Terénní služba Melitopol, Orlovo – Ukrajina

70 000

Individuální pomoc v nouzi

6 300

Charitní pečovatelská služba Třebíč

218 346

Charitní pečovatelská služba Třebíč

602 908,35

K-centrum Noe

20 250

Paprsek naděje Třebíč, Ambrela, Klubíčko

140 311

Celkem za OCH Třebíč 2012

1 189 741,80


Nač byly použity peníze vybrané při Tříkrálové sbírce 2011: