Tisková zpráva-výsledky za OCH Třebíč    Tisková zpráva z 18.12.2013     Foto Tříkrálová sbírka 2014     

                                                Výtěžky v obcích       Články

Tříkrálová sbírka 2014 


Rekordní výsledky v Oblastní charitě Třebíč   

                 
               DĚKUJEME VÁM!                     

 
Tříkrálová sbírka probíhala v České republice již po čtrnácté od 1. do 14. ledna.

Oblastní charita Třebíč koordinovala tuto sbírku na území celého bývalého okresu Třebíč. 

 
Výtěžek je pro naši třebíčskou Charitu rekordní 1 960 346 Kč, tj. o 77 817 Kč více než vloni.

Přibližně 1200 dobrovolných koledníků obešlo s 396 pokladničkami 190 osad, obcí a měst našeho regionu.

Ve městě Třebíči a přilehlých obcích přispěli občané do Tříkrálové sbírky 292 349 Kč, což je o něco méně než vloni.


Zajímavosti

  • Nejtěžší pokladnička koledníků K. Čapky a J. Lamicha vážila 5,05 kg a obsahovala 14 582 Kč!
  • Nejvíce vykoledovala skautská vedoucí paní Jaroslava Hlinková se skauty a skautkami, jejich čtyři pokladničky obsahovaly 40 445 Kč.
  • Také v mnoha obcích našeho regionu se díky štědrosti dárců a nasazení koledníků výtěžek sbírky zvýšil. Největší příspěvek do Tříkrálové sbírky na jednoho obyvatele byl zaznamenán v obci Hornice.

Aktivity související s Tříkrálovou sbírkou

V mnoha obcích se díky vynalézavosti koordinátorů stala Tříkrálová sbírka velmi hezkou tradicí se „třemi králi“ v kostýmech a se zpěvem koled, spojující obyvatele ochotou přispět potřebným lidem.

Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity spolu se svými pracovníky v královských převlecích  navštívil 6. 1. 2014 třebíčskou radnici a odpoledne vedl Tříkrálové koledování u vánočního stromu na Karlově nám. Zpívaly se koledy s doprovodem harmoniky, podával se horký čaj a punč, povídalo se o Charitě a děti se vozily na dvou urostlých ponících. 

7. 1. 2014 navštívila tato skupinka další osobnosti města a seniory v Domovince. Kolem poledne zavítala do Jaderné elektrárny v Dukovanech. Kromě bohatého příspěvku do dvou pokladniček – 20 934 Kč – si skupinka odvezla také elektromobil, který budou několik týdnů využívat střediska Oblastní charity Třebíč.

V sobotu 4. 1. 2014 proběhlo v Náměšti n. O. osmé tradiční přivítání Tříkrálového průvodu s třemi králi na koních a prostým lidem nesoucím dary do Betléma.

V neděli 5. 1. 2014 se vydařila akce Sboru dobrovolných hasičů v Kramolíně, spojená s  procházkou na rozhlednu Babylon a  s ukázkou troubení na lesní rohy. A i letos se k putujícím přidali místní „tři králové“.

Již potřetí vyplula z přístavu v Kramolíně loď Horácko na Tříkrálovou plavbu s Charitou po Dalešické přehradě. Třem dívčím králům na palubě se postupně podařilo rozezpívat pasažéry i členy posádky lodi. Kolednice nezapomněly splnit během plavby svůj důležitý úkol a obešly s pokladničkou celou loď. Také peníze za plavbu věnoval její provozovatel Milan Jahoda do sbírky!

Kam půjdou peníze z Tříkrálové sbírky 2014 v Oblastní charitě Třebíč

I v roce 2014 plánujeme naše služby rozvíjet z výtěžku z Tříkrálové sbírky. Chceme stacionáři Úsměv zakoupit osobní automobil k přepravě osob s mentálním a kombinovaným postižením. Část výtěžku přispěje na službu Sociální rehabilitace Třebíč poskytující od r. 2013 podporu osobám, které v důsledku svého omezení a znevýhodnění mají ztížený přístup k získání zaměstnání. Z Tříkrálové sbírky bude také hrazena individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi. Prosíme, upozorněte nás na lidi, kteří pomoc potřebují.

Jak se využila loňská Tříkrálová sbírka 2013

  • Z výtěžku byl podpořen Klub Archa, kde mohou senioři pravidelně trávit společné chvíle v prostorách domů s pečovatelskou službou v Třebíči.
  • Bylo zakoupeno auto pro terénní pečovatelskou službu a slouží nemocným, seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním.
  • Podpory se dočkala Poradna Ruth zaměřená na zkvalitňování partnerských, manželských a mezigeneračních rodinných vztahů a ochrany nenarozeného života, a také
  • Komunitní centrum Klubíčko, které pomáhá rodinám s dětmi v nepříznivých životních situacích kvůli výchovným a finančním problémům. Díky sbírce mohly tyto děti strávit týden v přírodě.
  • Prostředky byly použity i pro Dobrovolnické centrum a sousedskou pomoc koordinující práci dobrovolníků, kteří ve svém volném čase přispívají ke zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb.
  • Finanční příspěvek jsme poskytli na zahraniční humanitární pomoc nemocným lidem v oblasti Melitopol a Orlovo a lidem postiženým povodněmi v Čechách. Každým rokem také přispíváme spoluobčanům, kteří se dostali do mimořádně tíživé situace.


Poděkování ředitele Oblastní charity Třebíč

„Chci Vám všem poděkovat za Vaši přízeň. Výtěžky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že jste tuto charitní sbírku přijali a chcete skrze ni mít účast na pomoci druhým lidem, kteří v rozmanitých svízelných situacích naši podporu potřebují.

Znovu a rád děkuji všem věrným i novým, dospělým i dětským koledníkům, kteří se úkolu v terénu ujali. A to na výbornou. Milí koledníci, s úctou smekám před Vaší ochotou a nasazením!

Děkuji Vám, kteří jste ve Vašich domácnostech laskavě přijali tyto naše vyslance a dle svých možností přispěli do pokladničky. Velmi mne těší Vaše důvěra v nás a zároveň nás povzbuzuje pokračovat i nadále v tomto roce co nejlépe naplňovat v naší oblasti charitní poslání – ujímat se s láskou lidí s různým znevýhodněním a snažit se mírnit jejich bolest, nejistotu, bezradnost, pomoci jim hledat východiska z jejich stavu nouze.“ Petr Jašek, ředitel Oblastní charity Třebíč

Sbírka očima jedné z kolednic

Moji milí,
zdravím Vás a ještě jednou děkuji, že jste mi dali důvěru, že jsem mohla chodit koledovat při Tříkrálové sbírce (pro mě osobně tato akce vždycky moc znamená – jsem šťastna a vděčna, že mohu chodit zpívat lidem o veliké Boží lásce).

Koledovat chodily nejen děti. Uznání a poděkování zaslouží i skupinka „tří královen“ – kolednic, jejichž součet věku dosáhne v tomto roce úctyhodných 204 let (72, 69, 63). Třeba by to mohlo posloužit jako povzbuzení a vyzvání pro věkem pokročilé pro příští léta a vytvořilo by se zase více skupinek.
Kéž Tříkrálová sbírka přinese užitek a poslouží všem potřebným.
                                                                                                                                                                             paní Olga


Informace najdete též na webových stránkách:

www.trebic.charita.cz,      www.trikralovasbirka.cz;     www.dchb.charita.cz

Více informací podají koordinátorky sbírky:
Martina Veselá,  tel. 775 179 314, 568 408 482,
Blanka Spilková, tel. 739 389 138     


Z doprovodných AKCÍ:
Tříkrálová procházka na Babylon v neděli 5.1.2014 za účasti tří králů a s ukázkou troubení na lesní rohy      Video -ukázka 1               3          4

 

Fotografie z procházky na Babylon