Tisková zpráva   Články, informace, výsledky     Foto        Video - Tři králové ve Vraníně

Výsledky - města a obce, kde koledovala Oblastní charita Třebíč

 

Tříkrálová sbírka po patnácté

 

V Oblastní charitě Třebíč se vybralo 2 179 622 Kč.

 
Charita Česká republika pořádala od 1. - 14. ledna 2015 na území ČR další ročník Tříkrálové sbírky. Koledníci se vydali do domácností již po patnácté. Oblastní charita Třebíč zapojila do sbírky ve městech i na venkově opět přes tisíc koledníků. 

 
Výsledky Tříkrálové sbírky v ČR. Naši Oblastní charitu Třebíč najdete pod Diecézí brněnskou. Koledování na radnici

 

Koledování na radnici

V našem městě tradičně navštívil ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek se skupinou tří králů městskou radnici v pondělí 5. 1. 2015.

 

 

Průvod na Karlově náměstí

Vítání tří králů a tříkrálový průvod na Karlově náměstí v Třebíči

5. 1. 2015 v 15 hodin přivítal starosta a představitelé města tři krále s celým průvodem, kteří se šli poklonit narozenému jezulátku a předali mu své dary. U živého betléma pod vánočním stromem se za zvuku harmoniky zpívaly koledy. Dobrou náladu rozdávala dechová kapela Rouchovanka, děti se vozily na konících nebo obdivovaly zvířátka ze zookoutku pana Slámy v Pokojovicích, žáci ze ZŠ na Václavském náměstí zahrály vánoční divadélko.
Pro zahřátí v zimní slotě přišel velmi vhod horký čaj a punč.

Foto    Psali o nás

 Tři králové v JE Dukovany

Koledování v Jaderné elektrárně

Ve středu 7.1.2015 charitní Tři králové se vypravili do Jaderné elektrárny Dukovany. V čase oběda koledovali v budově ABI v prostoru před jídelnou.

Foto   Psali o tom

 

K čemu Oblastní charita Třebíč Tříkrálovou sbírku 2015 použije?

  • zakoupí vybavení pro Domácí hospicovou péči
  • podpoří pracovní terapii pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • zrealizuje program zaměřený na pomoc ohrožené mládeži potýkající se s problémy ve vztazích, v komunikaci, trpící šikanou apod.
  • část výtěžku se věnuje rané péči -  službě poskytující pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním postižením do 7 let 
  • na zdravotnický materiál pro K-centrum Noe
  • na poskytování individuální pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi.

 Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi, kteří potřebují pomoc.

 

Jak pomohla Tříkrálová sbírka 2014?

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Třebíč v lednu 2014 činil 1 960 346,- Kč. Na akci se podílelo 395 skupinek koledníků a zapojilo se do ní přes 1 000 dobrovolných pomocníků.

Pomoc směřovala do Stacionáře Úsměv na zakoupení automobilu vhodného pro přepravu osob s mentálním a Piozdrav z nového autakombinovaným postižením.
Z výtěžku byla podpořena služba TaxiS poskytující podporu osobám, které v důsledku svého omezení, ať již zdravotního či sociálního, mají ztížený přístup k získání zaměstnání, dále osobní asistence, Klub Archa, jenž nabízí seniorům pravidelné trávení společných chvil v prostorách domů s pečovatelskou službou v Třebíči a nízkoprahový klub Barák. Peníze jsme využili též na projekt K-centra Noe a na opravu keramické dílny v Ambrele – Komunitním centru pro mládež.  V neposlední řadě byla hrazena individuální pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a poskytli jsme také příspěvek na zahraniční humanitární pomoc lidem trpícím válkou na Ukrajině.

  

Více informací podají koordinátorky sbírky:  

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

Blanka Spilková, tel. 739 389 138; pomocvobcich@trebic.charita.cz

 

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech:

www.dchb.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

           

Poděkování ředitele Oblastní charity Třebíč

„Chtěl bych poděkovat Vám všem, kdo jste se o Tříkrálovou sbírku jakýmkoliv způsobem zasloužili. Její výsledek mne opět velmi mile překvapil. Svědčí o Vaší narůstající důvěře
v práci, kterou děláme, v naši pomoc lidem v různých podobách nouze. Velmi Vám za tuto důvěru děkuji. Zavazuje nás to uvážlivě směřovat pracně nastřádané peníze sbírky tam, kde poslouží dobré věci a zmírní
mnohá lidská trápení. Děkuji Vám za Vaši přízeň, za přijetí našich koledníků, kteří nasazují svoje síly, čas i um pro zdar této akce.

Milí koledníci, s velkou úctou a vděčností sleduji vaše každoroční úsilí pustit se s vervou do tohoto úkolu. Máte velkou zásluhu na tom, jak sbírka probíhá a jaké jsou výsledky. Vaše nadšení a vytrvalost obdivuji, velmi si jich vážím a upřímně vám děkuji i za to, že přinášíte do domácností radost a Boží požehnání,“

                                                                                                                          Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity.