Milé sestry, milí bratři, milé děti,

začátkem ledna proběhl v naší diecézi jubilejní patnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se zapojilo přes třináct tisíc koledníků, kterým bych rád aspoň tímto způsobem poděkoval.

Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím.

Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli.

V loňském roce do sbírky lidé v brněnské diecézi do sbírky darovali přes 19,3 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 83 milionů korun.

Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno dchb.charita.cz

Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
                                                                                                                                                   Váš biskup Vojtěch