Oblastní charita Třebíč podpořila v roce 2014 z Tříkrálové sbírky

 

 • Centrum Hippokrates v Moldavsku (posílení role a kvality pečovatelské služby v domácím a komunitním prostředí)
 • Projekty na Ukrajině (pro staré, nemocné, opuštěné, chudé lidi v regionu Velkyj Bereznyj, finanční pomoc rodině-muži po těžké autohavárii, pomoc obětem nepokojů,  podpora terénní služby v Melitopolu a okolí, podpora 3 seniorů z projektu Důstojný život
 • Domácí hospicovou péči - vybavení mobilního hospice - nákup el. polohovacích lůžek 
 • Individuální výpomocí  lidi v nouzi 
 • Ambrelu a Klubíčko - oprava kanceláře-poradenské a kontaktní místnosti a keramické dílny
 • Dofinancování nákladů na projektovou dokumentaci stavby  Domova pro matky a Rané péče Třebíč 
 • Stacionář Úsměv - nákup 8místného automobilu pro mentál. postižené klienty 
 • K-centrum Noe - spoluúčast na Grantovém programu Zdravého města Třebíč 
 • Službu Osobní asistence Třebíč
 • Službu TaxiS  sociální rehabilitace, která poskytuje lidem se zdr. a sociál. znevýhodněním podporu, aby si mohli nacházet odpovídající zaměstnání, zapojit se do běžného života. Z TKS pořízená skartovačka bude sloužit k likvidaci citlivých údajů o klientech, apod.
 • Služby BARÁK nízkoprahový klub a  STREETWORK 
 • Programy pro seniory v Klubu Archa  v domech s pečovatelskou službou v Třebíči