Tisková zpráva s výsledky      Články     Foto     Tiskové zprávy   Výsledky v obcích, městech

          

        Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní charitě Třebíč skončena                                                     

Sbírku pořádala od 1. - 14. 1. 2016 Charita ČR. Oblastní Charita Třebíč ji zajišťuje na území okresu Třebíč, kde se do ní letos opět zapojilo na 1500 dobrovolníků a obešli s pokladničkami přibližně 200 osad, obcí a měst. Pro sbírku bylo zapečetěno 469 pokladniček.

Výtěžek je 2 278 688 Kč,

tedy o 99 066 Kč více než před rokem. 


V samotné Třebíči a přilehlých obcích se vysbíralo

380 653 Kč,

o 5 736 Kč více jak vloni.

 

 

Zajímavosti

V Třebíči se o úspěch sbírky výrazně zasloužila rodina Čapkova, která společnými silami nasbírala do pěti pokladniček celkem 70 673 Kč! Vše dohromady vážilo 18 kg a nejtěžší pokladnička měla 5,05 kg. „V Třebíči není koledování jednoduché, zvláště v panelových domech, ve kterých není výtah. Schody, co jsme se stále těžšími a těžšími pokladničkami vyšlapali nahoru i dolů, jsme už pak ani nepočítali,“ sděluje paní Čapková. „Letos jsme si k těm stávajícím ulicím přibrali některé další, které nebyly obsazeny a podařilo se nám to zvládnout. Bylo to velmi náročné, ale výsledek nás těší. “ 


Skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se do sbírky zapojuje nepřetržitě od jejího počátku. Společně se skauty a skautkami vykoledovala ve čtyřech pokladničkách opět vysokou částku 48 650 Kč! „V období konání sbírky jsem buď v práci, nebo na Tříkrálové sbírce,“ odpovídá na otázku, jak lze takového výsledku dosáhnout.

 

Je potřeba počítat s tím, že koledování zabere nějaký čas,“ konstatuje pracovník Azylového domu pro muže P. Veselý, který vytvořil skupinku spolu se svými klienty. „Obejít takovou menší čtvrť rodinných domů může trvat 3,5 - 4 hodiny, někdy i déle. Ale byli jsme většinou přijati vstřícně, mnohde naši návštěvu už očekávali a s úsměvem nás vítali, chtěli právě od nás napsat nápis nad dveře a nezapomněli k naší radosti také štědře přispět do pokladničky.“ 

 

Aktivity související s Tříkrálovou sbírkou

Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled, spojující lidi ochotou přispět potřebným lidem.

V sobotu 2. 1. 2016 se v Náměšti n. O. konal Tříkrálový průvod se třemi králi na koních a prostým lidem nesoucím dary do betléma.

V neděli 3. 1. 2015 odpoledne se z Kramolína vydali tři králové s bohatým doprovodem na Tříkrálovou procházku k rozhledně Babylon. Konala se díky aktivnímu Sboru dobrovolných hasičů a svými ukázkami troubení ji opět zpestřila skupinka trubaček a trubačů.   

 

 

 V úterý 5. 1. 2016 jsme zavítali na koledu do Jaderné elektrárny Dukovany, ve středu 6. 1. 2016 na radnici v Třebíči. Pak jsme s celým průvodem prošli Karlovo náměstí k živému betlému. Tam se odehrál program připravený na tříkrálové odpoledne. Děkujeme žákům ZUŠ za pěkná vystoupení ve ztížených mrazivých podmínkách a firmě Delikomat za výbornou a horkou kávu se sušenkou.Při koledování jsme nevynechali ani naše charitní zařízení a letos poprvé jsme navštívili další významné spolupracující firmy, např. Mann+Hummel a TEDOM,” vyjmenovává ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

 

10. 1. 2016 se popáté vydala na Tříkrálovou plavbu s Charitou loď Horácko z přístavu v Kramolíně po Dalešické přehradě. Tři králové na palubě hrou na flétničku a zpěvem koled vytvořili na lodi příjemné prostředí, že pasažérům ani nevadilo podmračené mlhavé počasí venku. Během plavby přispěli králům do pokladničky a majitel lodi p. Jahoda stejně jako v předchozích letech věnoval veškerou tržbu za jízdné také do sbírky.

 

Jak bude použita Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní charitě Třebíč

  • na výstavbu nového Domova pro matky v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči Třebíč, která se věnuje malým dětem s postižením a jejich rodinám
  • na dokončení stavebních prací na Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory, lidi s postižením a nemocné
  • na zakoupení auta pro pečovatelskou službu k poskytování služeb na okrese
  • na humanitární pomoc a materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi.
    Prosíme, upozorněte na tuto možnost lidi, kteří potřebují pomoc.

 

Poděkování ředitele Oblastní charity Třebíč

„Milí koledníci, děkuji vám za vaše letošní nasazení v Tříkrálové sbírce. Opět jste odvedli vynikající práci v náročných podmínkách, ať už jde o rozmary počasí nebo dlouhé unavující putování od domu k domu. Děkuji, že jste to nevzdali a dotáhli až do konce, a tak jsme se společně dočkali dobrého výsledku. Důležité je i to, že jste přinesli do domácností radost a Boží požehnání a přeji vám, aby se ho v hojnosti dostalo i vám.

Chci poděkovat všem ostatním, kteří máte zásluhu na Tříkrálové sbírce. Vážím si vaší přízně, která je pro nás motivací k další práci. Stále lepší výsledky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že jste ji přijali a chcete mít skrze ni podíl na pomoci druhým lidem, kteří v různých svízelných situacích naši podporu potřebují,“ Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity.


Více informací podá koordinátorka sbírky:

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Tříkrálovou sbírku najdete i na webech:

 www.dchb.charita.cz     www.trikralovasbirka.cz