Tisková zpráva      Foto    Články

 

Tříkrálová sbírka 2017

 

17. ročník

1. - 15. 1. 2017 na území celé ČR

pořádala Charita Česká republika.

TKS 2017

Oblastní Charita Třebíč ji zajišťuje na území okresu Třebíč, kde se do ní letos zapojilo přibližně 1 600 dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli na 213 měst, obcí a osad. Pro sbírku bylo vydáno 485 pokladniček.

Po napínavém sčítání můžeme i letos přinést radostnou zprávu o krásných výsledcích.

 

Výtěžek je 2 416 865 Kč,

tedy o 138 177 Kč více než v loňském roce.  

V samotné Třebíči a přilehlých obcích se vysbíralo 433 951 Kč,

o 53 298 Kč více než před rokem.


Výtěžky v jednotlivých městech a obcích okresu Třebíč 

 


ZajímavostiPokladničky

V Třebíči se o úspěch sbírky opět velmi výrazně a podstatně zasloužila rodina Čapkova, která obešla 24 ulic!
Společnými silami nasbírala do sedmi pokladniček neuvěřitelných 90 008 Kč!
Vše dohromady vážilo 22,3 kg a nejtěžší pokladnička měla 4,9 kg.  


Každý rok čteme výzvu, aby se ozvali další koledníci, protože obejít celou Třebíč se ještě nikdy nepodařilo. A tak jsme se znovu zapojili a ke stávajícím ulicím jsme přibrali zase další, které nebyly obsazeny,“ sděluje paní Čapková. „ Letos bylo pravé zimní počasí se silným mrazem, mezi domky člověk mrzl, zato v panelácích bylo dobře, až na ty schody v domech bez výtahu, které jsme museli zdolat. Koledování nám zabralo řadu dní, bylo to namáhavé, ale výsledek nás těší. Potřebných lidí v nouzi je stále dost, tak peníze jistě pomohou tam, kde jich bude třeba. A všem, kteří letos váhali, vzkazujeme na příště: Začněte taky chodit! Nemusíte lámat rekordy, budete však mít podíl na dobré věci a přinese to radost i vám.“

Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě od jejího počátku. Společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách také úžasnou částku 44 562 Kč! „Tentokrát mám o něco méně než vloni, 3 dny jsem vynechala, abych mohla pohlídat své malé vnučky. Ale jak vidím, v celkovém výsledku se to neprojevilo. Našli se jiní zapálení dobrovolníci, a to je dobře,“ konstatuje s úsměvem skautská vedoucí.

„I když v posledním čase pracuji v Praze, na Tříkrálovou sbírku v Třebíči si udělám aspoň pár dní čas. Potěšilo mne, že některé z dětí, které kdysi chodily se mnou a již vyrostly, vytvořily samostatnou skupinku a pomáhaly mi v obcházení mého rajonu, který už nestačím se svými časovými možnostmi obejít. A protože jsou to mladí a šikovní koledníci, zvládli ještě i další ulice. To je pro mne povzbuzením, že i mladá generace má sociální cítění, vidí v takovéto aktivitě smysl, je ochotná podstoupit její nároky, dát svůj volný čas, aby bylo z čeho pomoci lidem, kteří to v životě mají z různých důvodů složité,“ říká jedna zasloužilá třebíčská kolednice.

 


Doprovodné aktivity Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.

Ve středu 4. 1. 2017 jsme navštívili se zpěvem koled a novoročním pozdravem klienty v našich stacionářích Úsměv a Domovinka,“ říká o koledování své skupinky ředitel třebíčské Charity Petr Jašek. „Pak naše cesta vedla k významnému regionálnímu partnerovi - do Jaderné elektrárny Dukovany a odpoledne jsme ještě stihli koledu na třebíčské radnici.“

 Tříkrálová sbírka v Jaderné elektrárně Dukovany

radnice Třebíč

Odpoledne 5. 1. 2017 patřilo Karlovo náměstí v Třebíči Charitě. Prošel zde průvod tří králů s doprovodem slona a koledníků v dobových kostýmech a poklonil se Ježíškovi v jesličkách. Tři krále i koledníky přivítal starosta Pavel Janata, popřál sbírce hodně zdaru. Pan děkan Jiří Dobeš požehnal koledníkům i obyvatelům našeho města. Zazněly známé koledy za doprovodu harmoniky pana Grosse, nechyběla soutěž pro malé zpěváčky, vánoční příběhy a zjevili se zde dokonce i dva obří andělé.

 Tří králové se slonem na Karlově náměstí v Třebíči 5. 1. 2017

V sobotu 7. 1. 2017 se v Náměšti n. O. konal Tříkrálový průvod se třemi králi na koních a prostým lidem nesoucím dary do betléma. Ve stejný den odpoledne se z Kramolína vydal průvod se třemi králi v čele k rozhledně Babylon. Procházku zorganizoval Sbor dobrovolných hasičů a svým vytrubováním ji zpestřila skupinka trubačů a trubaček.     

3K na cestě k rozhledně Babylon

V neděli 8. 1. 2016 se s Kašparem, Melicharem a Baltazarem vydala z přístavu v Kramolíně na Tříkrálovou plavbu po Dalešické přehradě loď Horácko.

3K na lodi Horácko


 

Jak bude použita Tříkrálová sbírka 2017 v Oblastní charitě Třebíč

  • na dokončení nového Domova pro matky v těžké životní situaci
  • na podporu služby rané péče určené pro rozvoj dětí s postižením do 7 let věku a pro pomoc jejich rodinám
  • na podporu Dobrovolnického centra a Prorodinného centra (dříve Poradna Ruth)
  • na nákup zdravotnické techniky pro Domácí hospic sv. Zdislavy
  • na materiální či finanční pomoc lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádné a rychlé řešení a na humanitární pomoc

 


Poděkování

S vděčností přijímám tento úspěch nové Tříkrálové sbírky. Smekám před zástupem koledníků, které neodradilo mrazivé počasí a nepolevili ve svém odhodlání vykonat své každoroční putování po domech. Těm, kteří jim otevřeli dveře svého obydlí i svá srdce, přinesli radostné poselství a Boží požehnání pro dny dalšího roku. Výsledek sbírky svědčí i o tom, že lidí, kteří se podílí příspěvkem na zmírnění nouze druhých, přibývá, mnozí jsou ve svých darech velmi štědří. Upřímně Vám všem děkuji. Vaše důvěra nás zavazuje odpovědně a uvážlivě použít tyto prostředky v duchu hesla Tříkrálové sbírky - Každá koruna pomáhá.     

                                                                                                                                     Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity


 

Více informací podá koordinátorka sbírky:

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Tříkrálovou sbírku najdete na webech:

www.trebic.charita.cz   www.dchb.charita.cz     www.trikralovasbirka.cz

 

Děkujeme Vám! 

 


 

 

 

Pozvánka-Tříkrálové odpoledne 5.1.2017 v 15 h

Tříkrálový průvod v Náměšti n. O. 6. 1. 2017 v 10.15 h

 Tříkrálová procházka na BABYLON

Tříkrálová plavba po Dalešické přehradě na lodi Horácko 8. 1. 2017 ve 13 h. z Kramolína