Výsledky v ČR      Výsledky v obcích a městech okresu Třebíč      Tisková zpráva    Foto   

Záměry využití TKS 2018

 

Tříkrálová sbírka 2018TKS-LOGO

                                                     18. ročník

1. - 14. 1. 2018 na území celé ČR

pořádala Charita Česká republika.

 


V ČR se oproti loňsku do pokladniček vybralo o 13 milionů korun víc. Celkem 112 260 037 Kč.
Počet pokladniček:  22 767

Více: http://www.trikralovasbirka.cz/clanky/secteno-trikralova-sbirka-prekonala-lonsky-rekord-dekujeme-darcum-za-stedrost/

Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude znám v jarních měsících. Kromě peněz z pokladniček, kompletně sečtených 31. ledna večer, zahrne také DMS a přímé dary na sbírkový účet.


 

Děkujeme za vaši štědrost!

Oblastní Charita Třebíč sbírku zajišťovala na území okresu Třebíč, zapojila do ní opět kolem 1 600 dobrovolníků, kteří obešli na 210 měst, obcí a osad. Ke sbírce bylo vydáno 503 pokladniček.

 Oblastní charita Třebíč zná výsledky Tříkrálové sbírky 2018

 

Výsledky v Oblastní charitě Třebíč jsou i letos velmi krásné.

Sbírka vynesla 2 676 036 Kč, 

což je o 259 171 Kč více než vloni,

kdy se vybralo 2 416 865 Kč.

 

Ve městě Třebíči a přilehlých obcích je letošní výtěžek 481 975 Kč,

tj. oproti roku 2017 o 48 024 Kč víc.

 

Výsledky v jednotlivých obcích a městech okresu Třebíč

 


Zajímavosti

V Třebíči byla letos nejúspěšnější skupinka Marty Čapkové a třech sester Pudilových, z nichž nejmladší je teprve 2,5 roku. Obešly 21 ulic a do 6 pokladniček společnými silami nasbíraly 65 684 Kč. Nejtěžší pokladnička měla 4,2 kg a všech 6 pokladniček vážilo dohromady 16,6 kg.
„Úkol to byl velmi náročný, zpočátku jsme měly obavu, jak to letos půjde, ale zvládly jsme to zase a z výsledků máme velkou radost. Opět se podařila dobrá věc,” říká M. Čapková.

Letošní počasí nám přálo a z Tříkrálového obcházení domácností udělalo velmi příjemnou procházku s řadou milých setkání. Potěšilo mne, že jsem se mohla potkat se svou tetou, která vloni touto dobou ležela v nemocnici a teď nám přišla sama s úsměvem otevřít a přivítat nás,“ sděluje své dojmy kolednice Marie.

„Tentokrát jsem si udělala čas nejen na koledování, ale vypravila jsem se i na Tříkrálovou plavbu po Dalešické přehradě a nelitovala jsem,“ svěřuje se další kolednice. „Den byl krásný, příroda kolem také, nálada na lodi skvělá, Tři králové nás potěšili svými písničkami doprovázenými flétničkou a proměnily projížďku ve svátek. Mohu doporučit jako tip na příjemný výlet.“

Jaroslava Hlinková, skautská vedoucí, se zapojuje do sbírky se svým skautským dorostem nepřetržitě 17 let. V tomto roce společně vykoledovali ve čtyřech pokladničkách také úžasnou částku 53 171 Kč!


DOPROVODNÉ AKTIVITY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.

Slavnostní zahájení v Třebíči se konalo na Karlově náměstí 3. 1. 2018, kdy starosta Pavel Janata přivítal tři krále i  všechny účastníky, třebíčský děkan Jiří Dobeš požehnal sbírce, koledníkům i městu, zazněly známé koledy a vánoční písně v předvedení žáků ZUŠ i malých soutěživých zpěváčků. Nad celou akcí bděly obří loutky anděla a slona.

Ke koledníkům patřil i ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „Ve středu 3. 1. jsem se svou skupinkou navštívil třebíčskou radnici a hned poté se s námi lidé mohli potkat na Karlově náměstí,“ říká a dodává: Na koledu do Jaderné elektrárny Dukovany, našemu významnému regionálnímu partnerovi, vedla naše cesta ve čtvrtek 4. 1. 2018.“

V sobotu 6. 1. 2018 se v Náměšti n. O. konal Tříkrálový průvod se třemi králi na koních a prostým lidem nesoucím dary do betléma.

V neděli 7. 1. 2018 se krátce po poledni vydal z Kramolína průvod se třemi králi v čele k rozhledně Babylon. Procházku každoročně organizuje Sbor dobrovolných hasičů a je zpestřována vytrubováním trubačů a trubaček. Letos se Tříkrálové procházky zúčastnil také ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.    

S Kašparem, Melicharem a Baltazarem se vydala z přístavu v Kramolíně na Tříkrálovou plavbu po Dalešické přehradě loď Horácko v neděli 14. 1. 2018 ve 13 hod.


Z Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme v Oblastní charitě Třebíč 

 • zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy v ulici G. Sochora
  a rozšířit tak zázemí pro terénní službu a
 • vybudovat další prostory pro Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč,
 • pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě,
  která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč,
 • podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích,
 • podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb.

K čemu posloužila Tříkrálová sbírka 2017 v třebíčské Charitě,
kdy se vybralo 2 416 865 Kč:

 • Pomohla především k výstavbě nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy (dříve Domov pro matky), ve kterém pomáhá matkám i rodičům s dětmi v těžké životní situaci; pořídilo se i vnitřní vybavení (stoly, skříně, PC, postele…).
 • Podpořila Ranou péči Třebíč - službu určenou k rozvoji dětí s postižením do 7 let věku a k pomoci jejich rodinám, dále Prorodinné a Dobrovolnické centrum. Dobrovolníci pomáhají v charitních zařízeních, v domovech pro seniory a v nemocnici.
 • Nakoupila zdravotnickou techniku pro Domácí hospic sv. Zdislavy.
 • Charitní pečovatelská služba získala nový automobil - pro své služby a pomoc lidem v celém okrese Třebíč potřebuje Oblastní charita Třebíč více jak 70 automobilů.
 • Dostala se materiální či finanční pomoc lidem, jejichž situace si vyžadovala mimořádné a rychlé řešení.

Poděkování ředitele Petra Jaška

„Výsledek Tříkrálové sbírky mne velmi těší. Ta velká práce přináší bohaté plody, můžeme pomáhat asi třem tisícům potřebných lidí. Děkuji celému zástupu všech našich dobrovolných pomocníků, od těch malých až po ty velké. Dokázali si najít k lidem cestu, přinést jim radostné vánoční poselství a Boží požehnání pro nový rok. A podařilo se jim otevřít i jejich srdce, že se většina z nich s účastí podílela na zmírnění nouze druhých svým příspěvkem do pokladničky. Z výčetek lze zjistit, že mnozí jsou ve svých darech velmi štědří. Všem Vám patří veliké díky. Děkuji Vám za Vaši důvěru. Zavazuje nás využít tyto prostředky uvážlivě a odpovědně. U nás každá koruna pomáhá,“ uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek. 


Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátorka sbírky:

Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech:

www.trebic.charita.cz       www.dchb.charita.cz          www.trikralovasbirka.cz


K + M + B + 2018

 

 

Díky

 

Tři králové

 

 

 
 

 

 

Pozvánky  na doprovodné akce Tříkrálové sbírky

 

Vítání Tří králů v Třebíči

Pozvánka na náměstí 3. 1. 2017

 


Pozvání na Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou 6. 1. 2018 v 10 hod.

Průvod Tří králů v Náměšti n. O. 6.1.2018

 

Tříkrálová procházka z Kramolína na Babylon 7. 1. 2017

Tříkrálová procházka na Babylon 7.1.2018


Tříkrálová plavba lodí Horácko po Dalešické přehradě 14. 1. 2018 ve 13 hod. z Kramolína

Tříkrálová plavba pro Charitu 2018

Podrobnosti na Facebooku a na www.dalesickaprehrada.cz

 

 

TKS 2018 plakát

 

Dopis o. biskupa k TKS 2018

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2017?