Jaký má Oblastní charita Třebíč záměr s Tříkrálovou sbírkou 2019?

 

Z tohoto ročníku bychom chtěli: 

 

  • Z Tříkrálové sbírky bychom chtěli vybudovat zázemí pro osobní asistenci, která podala žádost o financování svého projektu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tento projekt se skládá ze dvou částí, a to z přístavby nových prostor pro tuto službu (místnost pro setkání s klienty a jejich rodinami vč. skladu pomůcek osobní asistence), a z nákupu osobních automobilů pro tuto rozsáhlou terénní službu. Plánované investice jsou nezbytné z důvodu dlouhodobého zajištění služby pro další progresivní vývoj. V případě, že by IROP naši žádost schválil, byla by potřeba finanční spoluúčast k tomuto projektu, a ta by byla hrazena právě z Tříkrálové sbírky.

 

  • pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč 

 

  • podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích.                         Každým rokem přispíváme individuální pomocí lidem, kteří se dostali do situace, která vyžaduje mimořádnou a rychlou pomoc. Jedná se často o nezaměstnané, matky samoživitelky či dlouhodobě nemocné, kterým jednorázová pomoc umožní překlenout nejtěžší období.
    Podpora zahraniční humanitární pomoci na Ukrajině.

 

  • podpořit rozvoj práce s dobrovolníky:  Dobrovolnické centrum koordinuje činnost dobrovolníků OCH Třebíč v jednotlivých zařízeních OCH Třebíč, v rámci charitativních a sbírkových akcí, např. Tříkrálové sbírky, vysílá dobrovolníky do Domovů pro seniory v Třebíči a do Nemocnice Třebíč.    Cílem projektu je podpora dobrovolnictví, rozšíření činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím zaměstnanců, snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím dobrovolníků, rozšíření informovanosti veřejnosti o dobrovolnictví a o možnostech dobrovolnických aktivit. Dobrovolnické centrum také vyhledává a koordinuje dobrovolníky na území okresu Třebíč v rámci sousedské pomoci, která se zaměřuje na pomoc občanům menších obcí okresu Třebíč. Hledáme dobrovolníky, kteří by svým potřebným sousedům v obcích poskytovali pomoc a podporu.

 

  • podpořit rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů.