Co všechno právě řeší Oblastní charita Třebíč?
9. dubna 2020 Články

Co všechno právě řeší Oblastní charita Třebíč?

Oblastní charita Třebíč poskytující v našem okrese sociální, zdravotní a další služby se snaží i v současné situaci být svým klientům stále nablízku, jak to jen jde. Řada z nich upravila režim poskytování služby a přešla k bezkontaktní on-line komunikaci a vede s klienty telefonní, e-mailové či FB konzultace. Terénní služby však jedou ve vysokém nasazení stále naplno.

Klientů v domácí péči přibylo, protože nemocnice uvolnily kapacity pro nemocné s koronavirem, a tak jsou zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci, asistentky i pečovatelky v této době vystaveni větší pracovní zátěži, než to bývá běžně. Vyjížděním do terénu za návštěvami klientů denně také čelí nebezpečí nákazy. Pokud by se v jejich řadách začala nemoc šířit, hrozí kolaps zdravotně-sociálního systému. Proto se stále a s důsledností v Oblastní charitě Třebíč řeší vybavení pracovníků dezinfekcí a ochrannými pomůckami, k nimž patří roušky, ústenky, ochranné štíty, respirátory, ochranné pláště, návleky, rukavice, brýle, aby se jim zajistilo co největší bezpečí.

Kromě toho, že si tyto prostředky třebíčská Charita sama nakupuje, dostala některé i darem, např. MONTI systém daroval 50 l dezinfekce na ruce. Z Diecézní charity Brno, Města Třebíč a z Kraje Vysočina přes Českou lékařskou komoru přišly zásilky s dezinfekcí, rouškami, jednorázovými ústenkami, respirátory, rukavicemi, pláštěnkami, ochrannými štíty, aj.

Na dodání ochranných štítů se podíleli také místní SPŠT Třebíč, SOŠ řemesel a služeb Mor. Budějovice: Firma ALFA in navázala s třebíčskou Charitou spolupráci a štíty bude pro ni i nadále vyrábět a dodávat.

Finanční injekci ve výši 50 000 Kč na nákup dalších ochranných pomůcek, jejichž spotřeba je veliká, promptně poskytla Skupina ČEZ, která v této situaci vypsala a nabídla speciální grant Krizová pomoc.

Nedostatek roušek na trhu vyvolal okamžitou reakci – šití látkových roušek v domácnostech i v charitních službách.  Středisko sv. Zdislavy bylo první, kde je začali šít a vybavovat jimi svých 109 pracovníků, což je víc jak třetina všech pracovníků celé třebíčské Charity. Právě terénní pracovníci hospicových, zdravotních, pečovatelských i asistenčních služeb vyjíždějící denně za klienty jsou vystaveni největšímu ohrožení nákazy a bylo nutné právě je v prvé řadě začít chránit. Brzy zde bylo svépomocně ušito kolem 800 kusů roušek, po 6 kusech se dostalo terénním pracovníkům, aby jich měli dost i na výměnu během práce, a ještě zbylo i na rozdávání dalším lidem. Potřeba roušek prudce narůstala, bylo třeba jimi zabezpečit další pracovníky, klienty, seniory v terénu, lidi kontaktované přes Charitní záchrannou síť, kteří by si je sami nedokázali opatřit. K jejich šití se přidali i pracovníci z Domovinky, Centra Ruth, Paprsku naděje, rané péče, Ambrely, Klubíčka i azylových domů a k tomu ještě i bezpočet ochotných pomocníků v domácnostech. Našili jich celkem na 2 500!

Jak se situace mění, daří se terénní pracovníky vybavovat k návštěvám klientů v domácnostech účinnějšími jednorázovými ústenkami. Jejich potřeba čítá asi 10 000 ks za měsíc. Obdobné je to i u rukavic. Možná se ta čísla mohou zdát vysoká, ale v zájmu bezpečnosti je to nevyhnutelné.

V tuto chvíli se již ve Středisku sv. Zdislavy šijí za pomoci dobrovolníků nové roušky z nanovláken. Tato speciální netkaná textilie díky svým vlastnostem naše zdravotní sestřičky a pečovatelky ochrání před koronavirem ještě lépe. Nabídla ji darem znojemská firma PFNonwovens Czech s.r.o. a máme jí tolik, že z ní našijeme ústenky pro všechny,“ s potěšením o novince informuje vedoucí terénních služeb Eva Vráblová a dodává: „Vodácké centrum Znojmo vytvořilo distribuční místo pro výdej netkané textilie pro celou Jižní Moravu a dnes již i část Vysočiny. Děkujeme!“

O mimořádnou službu nákupů osamělým seniorům z třebíčského okresu zájem rozhodně je,“ říká její koordinátorka Jana Mušková a pokračuje: „Evidujeme víc jak 60 zájemců, ponejvíc z Třebíče a Hrotovic, jezdíme však i do několika nedalekých obcí. Požadavky zvlášť teď, před svátky, vzrostly co do počtu i do objemu. Na Zelený čtvrtek nás čeká 32 nákupů. Objednávky přijímáme v pracovní dny dopoledne, z nich sestavím rozpis a podle něj tým mých kolegyň a dobrovolníků nákupy uskuteční. Obstaráváme i léky. Situace se nejednou nečekaně zkomplikuje, např. někdy sami musíme za lékařem do ordinace a počkat si na vypsání receptu, jindy sice vystaví a pošle e-recept, ale ne všichni senioři s tím umí pracovat, a tak musíme dojet za nimi na místo a problém vyřešit. Pak následuje cesta zpět, nato fronta v lékárně. S lékárníky máme dobrou zkušenost, ochotně nám vybaví více receptů najednou. Chvíli to však trvá. Lidem, kteří zrovna stojí za námi a čekají, jsme velmi vděční, mají-li s námi trpělivost. Stalo se, že to museli vydržet i 20 minut! Děkujeme také vstřícným prodavačům v blízkém supermarketu, kde nakupujeme, kteří nám pomáhají vyhledávat konkrétní zboží, poradí, ukážou… Oceňuji i to, že mám velmi dobrý tým spolupracovníků, který slouží s vysokým nasazením. Těžké nákupy nosí bez reptání třeba i do 4. patra bez výtahu, na prosby seniorů pomohou i navíc – vynesou smetí, vyberou schránku, … Je to náročná služba, ale má i pěkné chvíle, setkáváme se často s projevy upřímné vděčnosti, a to nám dodává chuť pokračovat dál,“ hodnotí Jana Mušková.

Informace z dalších služeb…

Pavlína Kovářová, koordinátorka rané péče sdělila: „Snažíme se být s našimi klientskými rodinami stále v kontaktu aspoň po telefonu či e-mailu. Rodiče nám volají, potřebují poradit, vysvětlit, zasíláme jim materiály, ze kterých si informace mohou nastudovat a mít je doma po ruce. Vyhledáváme jim a doporučíme vhodné pomůcky, které mohou při terapii s jejich dítětem použít. Takováto komunikace však má svá omezení, je časově i psychicky mnohem náročnější. Není nad to přijet přímo do rodiny, ukázat názorně to, co se slovy na dálku dlouho a nesnadno vysvětluje, přivézt příslušnou pomůcku či knihu, poradit, odpovědět hned v té konkrétní situaci na otázky,“ dodává koordinátorka.

Koordinátor K-centra Noe Ivo Vítek přibližuje situaci ve své službě: „Výměnný program, který chrání osoby závislé, a také veřejnost, je v tomto období daleko větší než dřív. Klienti nemají práci, a tak se vrací k drogám a alkoholu…,“ konstatuje a současně přidává i informaci o fungování další své služby – Probačních programů MOST: „Klientům za nastalé situace zadáváme jako alternativu trestu odnětí svobody náhradou jiné úkoly, kdy se z důvodu přenosu infekce snažíme vyloučit kontakty. Píší tedy různé referáty, které pak on-line odevzdávají ke kontrole. Tento nezvyklý způsob komunikace a práce s klienty je náročný a plný úskalí.

Naší snahou je být v kontaktu s obyvateli vyloučené lokality a působit zejména na rodiče. Ti mají tendenci zanedbávat domácí školní přípravu svých dětí, což by zanedlouho znamenalo podstatnou ztrátu v tomto školním roce dosažených znalostí a dovedností a propad proti svým vrstevníkům,“ říká za sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi – Klubíčko Třebíč vedoucí Marie Pořízová.

V současné době v azylových domech řešíme zabezpečení ochrany ubytovaných i zaměstnanců, s omezením jejich vzájemného kontaktu. Společné aktivity se nekonají. Návštěvy nejsou povoleny,“ informuje vedoucí střediska Jaroslav Fr. Žák.

Třebíčská Charita pomáhá, potřebuje však i sama pomoci?

Zajišťovat naše vlastní služby, a přitom reagovat na potřeby a úkoly, které přinesla aktuální doba, není vůbec jednoduché, odpovídá ředitel Petr Jašek. „Nabízíme lidem nové formy pomoci. Kromě již zmíněných nákupů, je to i pomoc po telefonu, kdy lidé mohou zavolat našim vybraným psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, kněžím, kteří je vyslechnou a pomohou jim jejich problém a obavy řešit. Jsem rád, že toho lidé využívají. Za krátký čas jsme zaznamenali již několik desítek telefonátů. Některé rozhovory jsou jednoduché, na pár minut, ale jsou i složitější konzultace přesahující půl hodiny. Potěšilo mne, že se na nás lidé obracejí s důvěrou a my jim i tímto způsobem pomáháme nést těžkosti života, které je v této momentální situaci znejisťují a omezují,“ vysvětluje ředitel a pokračuje dále: „V našich službách jsme zpracovali krizové plány pro případ rozšíření nákazy. Permanentně řešíme nedostatek ochranných pomůcek ve službách. Např. v azylových domech i terénních službách chybí jednorázové ochranné oděvy a brýle, ochranných pomůcek se nedostává také K-centru i Doléčovacím centru. Chtěl bych apelovat na firmy i jednotlivce, kdo máte možnost darovat tyto věci, budeme velmi rádi. Uvítáme také finanční příspěvky, které nám umožní podle potřeby si konkrétní ochranné pomůcky nakoupit, ale i uhradit provozní náklady související např. s rozvozem nákupů pro seniory. Děkuji vám, kteří se rozhodnete pomoci, i vám, kteří nám již pomáháte. Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví a všechno dobré,“ uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.

Aktuální celodiecézní kampaň Zůstáváme nablízku pro finanční pomoc: https://dchb.charita.cz/podporte-nas/