Jak mají rodiče řešit problémy s marihuanou u dětí a jak se vyhnout návykovým látkám?
24. dubna 2021 Články

Jak mají rodiče řešit problémy s marihuanou u dětí a jak se vyhnout návykovým látkám?

Děti a mladiství jsou vzhledem k fyzické i psychické nezralosti nejrizikovější skupinou ve vzniku a rozvoji závislosti na alkoholových i nealkoholových drogách. Jejich užívání může být zpočátku nenápadné. Časem lze pozorovat změny chování dítěte – přílišná spavost či nespavost, nezájem o svůj vzhled, o školu, koníčky, změna kamarádů, ztráty peněz, lhaní… Pokud se vaše podezření potvrdí a zjistíte, že vaše dítě užívá drogy, nic neodkládejte a kontaktujte co nejdříve odborného pracovníka.

Přečtěte si zkušenosti a doporučení koordinátora K-centra Noe Ivo Vítka.

Marihuana bývá označována jako vstupní brána k tvrdším drogám, jaké jsou motivy k jejímu užívání?
Marihuana je droga jako každá jiná, přestože je „lehká“, ale je pravda, že je označována vstupní branou a je nejlepší se jí vyhnout. Motivy k užívání marihuany má každý člověk jiné, nelze to zobecňovat. Skrze trávu se pak mladí lidé dostávají více do pro drogového prostředí. Získávají špatný návyk a často se obklopují podobně smýšlejícími kamarády. Starosti všedního dne řeší pomocí úniku přes drogu. Je potřeba mít odvahu žít střízlivě a pracovat na každodenním životě tak, aby byl smysluplný.

Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě užívá marihuanu, jak mají reagovat? Existuje vůbec správný postup?
Je rozdíl, jestli to byl jednorázový experiment, ke kterým prostě dochází. Podle statistik minimálně třetina středoškoláků u nás marihuanu jednorázově zkusila. To nemusí být tragédie, pokud se užívání neopakuje. Jiná situace je, když už je užívána pravidelně. Zde hrozí řada zdravotních komplikací, ztráta motivace apod. Pokud rodiče zjistí, že dítě užívá marihuanu, neměli by to nechat ležet, a měli by se jít poradit. Třeba k nám do K-centra Noe.

Umí rodiče dětem pomoct i v této oblasti?
Zmínil bych fenomén, že rodič o užívání drog u svého dítěte ví, ale nechce si to přiznat, tak radši dělá, že to není pravda. To se mi stalo už mnohokrát. Rodič přijde do poradny a ptá se, jak může svému dítěti pomoc. Když se ho zeptám, jak dlouho o tom ví, tak mi řekne: „Dozvěděl jsem se to minulý měsíc.“ Chápu, že je to pak akutní problém. Bohužel jsou případy, kdy rodič řekne: „Nás to doma trápí už tři roky, ale nikde jsme to neřešili.“ V těchto situacích nebývá dobré strkat hlavu do písku. Čím déle se problém nechá uležet, tím hůře se potom řeší.

Má pandemie covid-19 specifický dopad na uživatele omamných látek?
U nás na K-centru se potvrdil celostátní trend. V době uzavření všeho je tendence užívat návykové látky vyšší. Pandemie způsobila, že lidé nemůžou normálně žít, sportovat a jsou ve stresu, to způsobuje úzkosti. Utíkají z toho tím, že napětí snižují například alkoholem, nebo drogami.

Jak lidé můžou předejít potencionálním problémům s návykovými látkami?
Každý člověk má svůj specifický příběh a své potíže. Nedá se obecně poradit, ale je důležité, aby se každý zamyslel nad tím, jak prožívá svůj život, co ho těší a co může udělat pro ostatní. Pro zvládání závislostí je dobré žít život v kvalitních mezilidských vztazích a rozvíjet je.

Pokud si lidé uvědomí, že během pandemie začali užívat drogy nebo pít alkohol přes míru, co by měli dělat?
Pokud upadáte do závislosti, tak si to dlouhou dobu neuvědomujete. Závislí mají pocit, že to zvládají. Typická je věta: „Mám to pod kontrolou a kdykoli mohu s braním přestat.“ Někdo musí být pětkrát v léčebně, aby si uvědomil, že braní nemá pod kontrolou. Sami si obtížně uvědomují vlastní sociální propad. Dříve si toho všímá okolí, zejména rodinní příslušníci. Závislí lidé bývají mistři ve slibování a manipulacích, velmi obratně vytvářejí lži, aby skutečný stav nevyšel na povrch.

A co je tedy důležité v této době?
Když se nemůžeme setkávat, sportovat nebo kulturně žít, tak je potřeba více počítat s tím, že jsem ohrožen. Jak už člověk ví o tom, že je zranitelný, tak si může vymýšlet svoje individuální zvládací strategie. Každý den procházka, studená sprcha, telefonovat si, udržovat kontakty aspoň na dálku. Možností je mnoho. Je dobré dělat něco smysluplného, i teď se dá pomáhat potřebným. Pomoc druhému může dodávat životu smysl.

Kontaktní centrum Noe mohou navštěvovat lidé starší 15 let, kteří mají problém s návykovými látkami nebo jejich blízcí. Pokud máte zájem o pomoc, můžete se anonymně a nezávazně setkat.

Hybešova 10, Třebíč, 674 01, Tel.: 568 842 688, 739 389 230, noe@trebic.charita.cz
https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/k-centrum-noe/