Kampaň NEJSME ODPAD přichází s příběhem Radka
5. června 2020 Články

Kampaň NEJSME ODPAD přichází s příběhem Radka

Mladé lidi, kteří navštíví náš Klub Barák, nejčastěji trápí problém šikany ve třídě, nebo v partě. Často také s nimi řešíme téma závislosti a závislostního chování, i vztahy v kolektivu, mezi jednotlivci, i v rodině. Několik těchto témat je součástí pilotního spotu kampaně NEJSME ODPAD. Tuto kampaň realizuje celý tento rok sociální služba BARÁK nízkoprahový klub, která se věnuje dětem a mladým lidem od 11 do 26 let a působí v Třebíči již 13 let. Je zde nový, třetí příběh...  

Třetí video-spot přináší příběh Radka. Povězte nám, co v něm řeší? 

„Celé video pojednává o situaci Radka (13 let), a to s čím se potýká. Radek neměl s kým trávit čas, chyběli mu kamarádi. Ve škole moc přátel také neměl, spíše naopak. Občas ho něco vytočilo a ve škole se porval nebo byl agresivní. Většinu času tedy trávil doma u počítače, kde hrál hry nebo byl na sociálních sítích. Rodina neměla dost finančních prostředků, aby mu mohla zaplatit nějaké kroužky, takže jeho jedinou zábavou byl počítač,“ říká Klára Kosíková, pracovnice Nízkoprahového klubu BARÁK.

Příběh RadkaVideo můžete zhlédnout v kině Pasáž před začátkem některých filmů nebo na FB stránce a Youtube - Klub BARÁK.

Jak pracujete s tímto typem klientů?

„Společně jsme hledali možnosti, jak by Radek mohl trávit svůj volný čas, aniž by k tomu potřeboval finance. Zároveň Radek neměl kamarády, získával rady, jak by se mohl se svými vrstevníky seznámit nebo jak získat nové přátele. Na klubu se zapojil do volnočasových aktivit a trávil tu čas se svými vrstevníky. Získal nové přátele,“ vysvětluje Lenka Procházková, sociální pracovnice klubu BARÁK.

V čem vidíte přínos vaší práce?

„Někomu se to může zdát jako nedůležité, ale pro teenagera není nic důležitějšího než přátelé a být přijímán svým okolím. Každý potřebuje mít někoho, s kým by mohl trávit volný čas a mohl se někomu svěřit nebo si jenom popovídal. Proto je v tomto ohledu klub důležitý. Klienti jsou zde se svými vrstevníky, vzájemně spolu komunikují, zlepšují si sociální dovednosti a utváří si společné vazby. Mnohdy zde vznikají i přátelství,“ říká Klára Kosíková o své práci.

Nejsme odpad - plakát