Klub BARÁK v období pandemie a návrat do běžného režimu
20. května 2020 Články

Klub BARÁK v období pandemie a návrat do běžného režimu

Co se dělo na Klubu BARÁK během uzavření služby? Pracovníci neotáleli a pustili se do mnoha aktivit...

I přesto, že byla naše služba uzavřená, mysleli jsme na naše klienty a během celé doby jsme s nimi ve všední dny byli v kontaktu prostřednictvím sociálních sítí. Mohli se na nás obrátit v případě, že potřebovali s něčím pomoct nebo řešili nějaký problém. Mluvili jsme s nimi o tom, jak karanténu zvládají, zda plní úkoly do školy, apod. Také jsme od nich zjišťovali, zda mají dostatek roušek, případně jsme jim je nabízeli. Prostřednictvím sociálních sítí jsme jim předávali tipy, jak je možné využít volný čas a sdíleli různé stránky k efektivnímu učení.

Hned po uzavření služby jsme se vrhli do aktualizace metodik služby. Jelikož nás netlačil čas, jak je tomu běžně při chodu služby, vzali jsme to pěkně od podlahy.  Stihli jsme také připravit preventivní program na téma Kyberprostor a čas jsme věnovali také revizi informací v klientských kartách. Neotáleli jsme ani s kampaní Nejsme odpad, do které jsme připravili sérii 10 témat, se kterými se na klubu nejčastěji setkáváme. Bude se jednat o přiblížení konkrétních témat, co s námi mladí lidé na klubu řeší, co prožívají a jak jsme jim nápomocni my. Sérii odstartujeme již brzy na FB stránce Klub BARÁK.

Jak pro klienty, tak pro veřejnost jsme zpracovali „Tipy od pracovníků NZDM“, které jsou zveřejněné na webových stránkách OCHT (https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/barak-nizkoprahovy-klub/tipy-od-pracovniku-nzdm/).
Aktuálně zde najdete Tipy a triky k učení na přijímací zkoušky nebo maturitu a Tipy a triky v období pandemie.

Mimo jiné se také naše pracovnice zapojila do telefonické krizové pomoci organizované OCHT, která byla k dispozici pro ty, kdo si potřebovali popovídat, svěřit se se svými obavami a nejistotami. Šili jsme rovněž roušky a dali jsme je k dispozici charitním pracovníkům a jejich klientům v těch službách, které zůstaly otevřeny.