Lidé se postili a podpořili Charitu
4. května 2021 Články

Lidé se postili a podpořili Charitu

Tradiční 40denní půst před Velikonocemi, kdy se lidé zřeknou toho, co je v jejich životě postradatelné, zbytečné nebo překážející, vynesl místní Charitě přes 95 tisíc korun.

 „Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám přispěli. Peníze budou využity především na podporu našich kvalifikovaných zaměstnanců - sestřiček, lékařů i sociálních pracovníků, kteří pomáhají se zvládáním pandemie a jejich následků,“ říká ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a dodává: „Rádi bychom letos navázali užší spolupráci s místními faráři, kteří se každý rok velmi aktivně do sbírky zapojují. Chtěli bychom jim za to poděkovat a část výtěžku věnovat na podporu jejich sociální práce, ať už to bude podpora letních táborů například pro děti, které si je nemohou dovolit, nebo jiné aktivity, které zajišťují pro lidi v regionu.“

Postní almužnu čeká v dalších letech rozvoj. „Chtěli bychom oslovit širší veřejnost, sportovní spolky, školy i pracovní kolektivy. Nejde jen o to, vybrat peníze pro Charitu, ale je to i zamyšlení se nad naším životem. Co si můžeme odepřít? Co je pro nás postradatelné, zbytečné nebo překážející?“ vysvětluje Petr Jašek, ředitel místní Charity.

„Almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama prostřednictvím pomoci druhým,“ uvedl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Díky Postní almužně můžete nejen nacházet cestu k vnitřní svobodě, ale také svoje úsilí věnovat ve prospěch druhých.