Oblastní charita Třebíč je stále na příjmu Zobrazit fotogalerii
27. dubna 2020 Články

Oblastní charita Třebíč je stále na příjmu

Situace se sice začíná pomalu uvolňovat, ale obezřetnost je stále namístě. Většina charitních služeb, kromě terénních a ubytovacích, je i nadále se svými klienty převážně v on line spojení, jejich pracovníci mají pořád co dělat, protože komunikace všemi možnými dostupnými prostředky (telefony, e-maily, skype, FB) se čile rozproudila a má vzrůstající tendenci.

S různými starostmi, které způsobily koronavirová situace či jiné příčiny, se mohou potýkat i další lidé. Ne každý si na jejich řešení troufne sám. Může k tomu být nápomocná i Oblastní charita Třebíč. Již měsíc nabízí veřejnosti POMOC PO TELEFONU. Nabízíme pomoc po telefonu - více informací
Jak se osvědčuje a s čím chtějí lidé poradit? „V minulém týdnu bylo zaznamenáno 31 kontaktů, z nichž tři se opakovaly. Intervence trvaly 20–60 minut. Většinou volaly ženy, dva muži. Nejvíce hovorů bylo zaměřeno na partnerské vztahy, vztahy v rodině, lidé také hledali duchovní podporu a sdíleli své obavy i nejistoty,“ shrnuje koordinátorka této pomoci Pavlína Kovářová a pokračuje: „Děkujeme Vám za důvěru. Neváhejte se na nás obracet i nadále. Jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli ulehčit Vaše těžkosti. Z letáčku, který jsme pro tuto pomoc zhotovili a který najdete na našich webových či facebookových stránkách, si můžete k rozhovoru zvolit některého z našich doporučených psychoterapeutů, sociálních pracovníků i kněží.“

Senioři na Třebíčsku mohou využít pomoci Charity s nákupy potravin, drogerie, léků… Nákupy seniorům
Potřebu větších nákupů jsme zaregistrovali již před Velikonocemi, ale zájem o ně neopadl ani po svátcích. Počet seniorů, kterým nyní zajišťujeme nákupy, vzrostl již na 70. Děláme to pro ně rádi a občas posloužíme i něčím nad rámec naší smluvené činnosti. Např. jsme jedné paní pověsili prádlo, protože sama s bolavou rukou nemohla,“ sděluje koordinátorka Jana Mušková a dodává: „Co se nám stále jeví jako náročné, zvláště na čas, jsou nákupy léků – od obstarávání receptů od seniorů či lékařů až po fronty v lékárnách a samotné odbavení u přepážky.“

Ještě i nyní se někteří pracovníci a dobrovolníci věnují šití roušek. Některé z nich najdete k volnému odběru na rouškovnících, dalšíšití roušek jsou k dispozici na Dobrovolnickém centru a charitní pracovníci je rozdávají všem potřebným, se kterými se potkávají při své práci. Roušky s vyšším stupněm ochrany - z nanovláken již pro svou práci využívají pracovníci „v první linii“ -  ve zdravotní, hospicové, pečovatelské i asistenční terénní službě. Zároveň jsou vybavováni i ochrannými štíty, za jejichž dodávku děkujeme panu Průšovi.

Další novinky z Oblastní charity Třebíč, které jsou důvodem k radosti a díkům…

Stacionář Úsměv nechal do svého služebního vozu, určenému ke svozu a rozvozu klientů, zabudovat zvedák-jeřábek, který pracovníkům podstatně usnadní nástup a výstup špatně pohyblivých klientů. „Nyní již můžeme přepravovat imobilní klienty a jejich vozíky s úsměvem,“ radostně konstatuje koordinátorka stacionáře Jana Mušková a doplňuje: „Vděčíme za to Římskokatolickým farnostem Okříšky a Přibyslavice, ŽSD a.s., Vodárenské akciové společnosti a.s., Buřince – Stavební spořitelně ČS a Portusu Praha a veřejnosti, která přispěla v Třebíči a Moravských Budějovicích do sbírky Akce cihla. Moc děkujeme, máme z toho velkou radost.“

Počet pacientů Domácího hospice sv. Zdislavy stále narůstá. „Je to správný trend, protože většina lidí si přeje zemřít doma,“ říká vedoucí Eva Vráblová a pokračuje: „V souvislosti s tím se však stále potýkáme a řešíme nedostatek prostoru pro zázemí těchto služeb, a tak jsme přistoupili k rychlému provizornímu řešení této situace a k budově domácího hospice na ul. Gen. Sochora jsme nechali přistavit dva obytné kontejnery, které slouží jako kancelář a sklad léků.“
Tuto událost jsme pro Vás zaznamenali: https://www.facebook.com/svZdislavaTrebic/videos/181005192898099/ 
„Začínali jsme v roce 2012 s pár kolegy a odlehčovací službou, která díky velkému úsilí několika kolegů a potřebnosti služby ve společnosti se rozrostla o zdravotní část až do dnešní podoby, která čítá zhruba 70 lidí. Ti 24 hodin 7 dní v týdnu pečují o lidi s vážnou nemocí v jejich domácím prostředí,“ popisuje historii služby její vedoucí Mgr. Eva Vráblová.

Kompletně se také reorganizovala Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, byl vytvořen hygienický filtr pro dezinfekci vrácených pomůcek a stále více je využíván rozvoz i dovoz, především polohovacích lůžek.

 „Všechny terénní služby - pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, osobní asistence, pracují bez přerušení a jsme rádi, že vám můžeme pomáhat, také si i popovídat,“ doplňuje Eva Vráblová  a dodává: „Během tohoto měsíce proběhlo přibližně  5 000 návštěv u našich klientů. Zaměstnanci zvládli prvotní strach o ty, o které pečují, o své blízké doma i o sebe a zůstali ve službách s omezenými ochrannými prostředky. Za to jim patří velké díky.“

V K-centru Noe rozhodně nezaháleli a nyní se již mohou pochlubit a nabízí vypěstované sazenice tyčkových i keříčkových rajčat, okurek salátových či hadovek, a také cuket i dýní.  

BARÁK nízkoprahový klub žije celý tento rok kampaní „NEJSME ODPAD“ poukazující na význam a důležitost práce s mládeží, tedy i na činnost nízkoprahových služeb. Právě v těchto dnech přichází v rámci kampaně s druhým krátkým videem, ve kterém svěřuje svůj příběh dívka Nikol. Zhlédnout jej můžete na facebooku klubu BARÁK i zde na našich stránkách.

Chtěl bych vyjádřit velké poděkování především všem terénním pracovníkům. Vážím si jejich odvážného nasazení a děkuji za vytrvání ve službě, nyní za mnohem náročnějších podmínek, kdy zatím neměli ani dostatek času na odpočinek,“ vyjadřuje uznání ředitel třebíčské Charity Petr Jašek a pokračuje: „Děkuji také Vám všem, kteří nás podporujete a pomáháte nám nést současnou situaci. Ještě bych kromě již zmíněných s díky vzpomněl Nadaci AVAST, jež nám teď nabídla a začala po dobu nouze dovážet zdarma obědy, milé bylo také poskytnutí velké slevy na sportovní oblečení firmy Lion Sport pracovníkům domácího hospice pro větší komfort při jejich každodenní práci v terénu, potěšil i finanční dar firmy TTS energo s.r.o., Kapucín s.r.o. a TES s. r. o., a také věnování 20 l ANTICOVIDU od Mann+Hummel. Děkujeme, že máte o nás starost a myslíte na nás. Vaší zásluhou, zásluhou dárců, partnerů, podporovatelů, příznivců a přátel současných i dřívějších, můžeme poskytovat naše služby již 28 let. A v průběhu tohoto času jsme mohli jejich nabídku rozšiřovat podle toho, jak to ukazovaly potřeby života společnosti, a zapojit se do řešení širokého spektra problémů v našem okrese, a řadě případů i mimo něj. Zůstaňte, prosím, s námi i nadále. Bez Vaší přízně se neobejdeme,“ uzavírá Petr Jašek.

Tisková zpráva z 27. 4. 2020