Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života
23. září 2020 Články

Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

Centrum Ruth srdečně zve na již třetí setkání v Třebíči. Koná se ve čtvrtek 1. 10. 2020 od 17.00 v kostele sv. Martina. Přijměte pozvání! 

PROGRAM:

  • 17.00 hod. mše sv. v kostele sv. Martina v Třebíči, slavit ji budeme s třebíčským děkanem Mgr. Jiřím Dobešem.
    za ochranu nenarozených dětí 
    za nenarozené děti násilně potracené
    za ženy, které trpí po potratu
  • 18.00 hod. požehnání výstavy „Život je dar“ zaměřené na vývoj dítěte od početí do porodu (kostel sv. Martina)
  • 18.30 hod. diskuze nad aktuálními pro-life tématy (kostel sv. Martina)

Těšíme se na Vás!

Plakátek 3. Setkání podporovatelů ochrany nenarozeného života

Plakátek ke stažení

Marcela Blažková s obrazem Zrození

„Pracuji jako psychoterapeutka a v mé terapeutické místnosti už sedělo mnoho žen, které nečekané těhotenství zprvu vnímaly jako přítěž. Ale v životních obtížích ne všichni navštíví poradnu nebo vyhledají nějakou odbornou pomoc,“ říká pracovnice centra Marcela Blažková.

Proto v letošním roce Centrum podpory rodin RUTH připravilo výstavu „Život je dar“, ojedinělý projekt k ochraně nenarozeného života s povzbuzením a nabídkou psychoterapeutické podpory pro ženy neplánovaně těhotné, zvažující podstoupit interrupci. Výstava čítá 12 velkoplošných panelů s vyobrazením vývoje dítěte od početí po porod, včetně kontaktů na pomáhající organizace. Obrázky k jednotlivým měsícům těhotenství nakreslila Kristýna Küblbecková, texty připravila Marcela Blažková.


Centrum podpory rodin RUTH patřící pod Oblastní charitu Třebíč poskytuje široké spektrum různorodé pomoci pro rodiny.

Nabízí individuální, párové a rodinné poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, efektivní rodičovství, výchovu dětí, partnerské a mezigenerační vztahy. Využít lze konzultace osobní, e-mailové, telefonické nebo prostřednictvím Skype.

Centrum se také zaměřuje na výuku symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství, kterou využívá stále více žen a může jiným pomoci tehdy, když se jim nedaří otěhotnět. 
V oblasti ochrany nenarozeného života se snaží sledovat aktuální dění ve světě a přispívat k větší úctě k nenarozeným ve společnosti.

Kromě konzultací a terapeutické pomoci lze v Centru RUTH navštívit vzdělávací a sebepoznávací programy otevřené široké veřejnosti.
Zveme Vás na nejbližší k program: JAK BÝT DOBRÝM RODIČEM (začíná 7. 10. 2020). Více informací

Jak být dobrým rodičem - pozvání na cyklus tří setkání k efektivnímu rodičovství