Třebíčská Charita na Vlně pomoci proti bezmoci
4. června 2020 Články

Třebíčská Charita na Vlně pomoci proti bezmoci

Oblastní charita Třebíč nabízí pomoc lidem, kteří se v souvislosti s pandemií koronaviru dostali do problémů. Poskytujeme účinnou pomoc v situacích, kdy jsou ostatní možnosti vyčerpány. Pokud jste se v souvislosti s koronavirovou krizí ocitli v nouzové situaci, kontaktujte nás.

Charitní záchranná síť,
L. Pokorného 15, 674 01  Třebíč

Tel. 739 389 138 nebo 731 678 819
E-mail: pomocvobcich@trebic.charita.cz

Loga

Foto - web CHČR


Velké díky všem dárcům,

kteří přispěli na sbírku Charity České republiky Na vlně pomoci proti bezmoci!
Díky nim budeme moci podpořit lidi, kteří ztratili příjem, práci nebo bydlení a nedokážou zabezpečit základní potřeby pro sebe a svou rodinu!

Chcete-li pomoci – svůj dar můžete poukázat:

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Číslo účtu 44665522/0800    Variabilní symbol: 90619

Sbírka Na vlně pomoci proti bezmoci