Tříkrálová sbírka 2021 aktuálně
8. ledna 2021 Články

Tříkrálová sbírka 2021 aktuálně

Tříkrálová sbírka se od 1. 1. 2021 rozběhla, ale v souvislosti s vyhlášením 5. stupně protiepidemických opatření (PES) až do 22. 1. 2021 bylo rozhodnuto, že letos již koledníci do ulic nevyrazí. Prosíme tedy veřejnost o podporu této sbírky jinými formami, což je zejména přispění na účet online anebo do pokladniček na určitých místech ve městech a obcích. 

 

Jak můžete přispět do Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třebíč

  • Přímo do pokladniček
    V obcích a městech jsou pokladničky umístěny na určitých místech (např. obchody, úřady, kostely, apod.) O tom, kde jsou instalovány, se dočtete zde. Tento seznam je průběžně doplňován.  
  • ON LINE koleda – možnost přispět prostřednictvím online kasičky umístěné na trikralovasbirka.cz
    Při zadání platby je třeba doplnit název obce či města dárce nebo název místní Charity nebo uvést PSČ. Pro podporu Oblastní charity Třebíč doporučujeme uvést PSČ 674 01 nebo název Oblastní charita Třebíč.
  • Přispět na účet Tříkrálové sbírky č. ú. 66008822/0800, VS: 77706600 - máte-li v úmyslu podpořit Oblastní charitu Třebíč,  uvádějte prosíme tento variabilní symbol
  • Přehledné informace JAK PŘISPĚT najdete i na našem webu

POZVÁNKY

Zveme všechny (nejen koledníky), aby se připojili k Tříkrálové soutěži na Facebooku.
Přidejte na FB do skupiny Tříkrálová sbírka 2021 Třebíč svůj příspěvek – pozdrav Tříkrálové sbírce (foto, kresba, básnička, krátké video,…), příp. zašlete na e-mail: trebic@trebic.charita.cz

Autory 3 příspěvků, které obdrží nejvíce „lajků“ ( = největší počet kliknutí na „To se mi líbí“), čekají pěkné odměny.

 

ZŠ a MŠ Otevřmysl připravila od 8. –24. 1. 2021 Tříkrálové putování (vhodné pro širokou veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi), Začíná prvním stanovištěm u školy Otevřmysl (pod bazilikou) na ul. 9. května 53, dalších 9 stanovišť je rozmístěno směrem k bazilice, přes Židovskou čtvrť, Hrádek a poslední 10. zastavení je u vrat naší Charity na L. Pokorného 15 v Židech. Na každém místě je třeba vyluštit správné písmenko do tajenky. Správně uhádnutá písmenka ze všech stanovišť prozradí výslednou tajenku. Na procházku za Třemi králi se malí i velcí účastníci mohou vydat až do 24. ledna. 
Při této příležitosti je také možnost podpořit Tříkrálovou sbírku vhozením libovolné částky do zapečetěné dopisní schránky ve dveřích školy. 

Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojují i za tak náročných okolností do Tříkrálové sbírky!

Velmi si podpory a důvěry všech vážíme. Věříme, že ani současná situace nezabrání tomu, abychom opět našli v lidech přijetí a oporu, a že nám tak i nadále pomohou pomáhat a pracovat pro druhé.

Informace o Tříkrálové sbírce najdete také: 

www.trebic.charita.cz    Fb Oblastní charita Třebíč    FB Oblastní charita Třebíč – skupina Tříkrálová sbírka 2021 Třebíč

V Diecézní charitě Brno

https://dchb.charita.cz/   FB Diecézní charita Brno

V celé ČR

www.trikralovasbirka.cz  Fb Tříkrálová sbírka