Jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky pořádala Charita ČR po celé České republice od 1.–14. 1. 2020. Oblastní charita Třebíč ji uskutečnila v třebíčském okrese za pomoci přibližně 1 700 velkých i malých dobrovolníků, kteří s pokladničkami obešli domácnosti ve 215 městech, obcích a osadách. Ke sbírce bylo zapečetěno 532 pokladniček. 

Výsledek je nad očekávání vynikající:

3 061 518 Kč, což je o 231 896 Kč více než v loňském roce.

Poprvé v Oblastní charitě Třebíč výtěžek přesáhl hranici 3 milionů korun.
(vloni se vybralo 2 829 622 Kč, a to bylo o 153 586 Kč víc než v 2018, kdy se vybralo 2 676 036 Kč).

Ve městě Třebíči a přilehlých obcích sbírka přinesla 587 537 Kč, oproti loňsku, kdy se vybralo 513 004 Kč,  vzrostla o 74 533 Kč. Podrobné výsledky v jednotlivých obcích okresu přineseme později.

Zajímavosti

„Pro Tříkrálovou sbírku jsme opět letos připravili více pokladniček, protože přibylo ochotných pomocníků. Město Třebíč, které nám vždycky dělá největší starosti, zda se najde dost koledníků, bylo nakonec obsazeno vcelku dobře. Opět se přidali noví, zapojil se třeba 6. oddíl vodních skautů Žlutá ponorka, ale i jednotliví zájemci vytvořili a nabídli nové skupinky, což nám udělalo radost. A velmi si vážíme našich vytrvalých, po léta věrných koledníků, kteří jsou naší velkou oporou – skautské oddíly, celé rodiny s dětmi, studenti, přátelé, příznivci i pracovníci Charity,“ konstatuje koordinátorka sbírky Martina Veselá a připojuje: „Když se dívám do soupisu skupinek, tak si postupně vybavuji dlouhý zástup všech těch dobrých lidí, kteří nám pomáhají zvládnout tento úkol s ušlechtilým posláním.“

Obdivuhodnou obětavost projevila i v tomto roce skupinka rodiny Čapkových a Pudilových. Obešla v Třebíči 26,5 ulic! Do 9 pokladniček nasbírala celkem 80 565 Kč. Tento poklad dohromady vážil 17,6 kg. Nejtěžší pokladnička měla 2,7 kg a bylo v ní 15 298 Kč. Letos tito koledníci obešli více ulic, potřebovali k tomu o 2 kasičky navíc a vysbírali také více peněz. Na váhu to bylo o ¾ kg víc. (vloni 16,85 kg, 73 702 Kč).

Skautská vedoucí Jaroslava Hlinková se svým skautským dorostem pomáhá s Tříkrálovou sbírkou od samého počátku. Letos ve čtyřech pokladničkách vybrali 60 123 Kč a vodní skauti  15 347 Kč. Díky skautům přibyla do sbírky částka 75 470 Kč. „Těší nás, když slyšíme, jak sbírka každý rok o něco vzroste a přináší větší možnost pomoci lidem v nouzi,“ s úsměvem na tváři podotýká skautská vedoucí a skromně dodává: „Jsme rádi, že můžeme pomoci.“

Letos jsme moc sněhu neužili, ale chladno bylo, a tak jsme byli vděční za trochu ohřátí v předsíni, nepohrdli jsme ani chutnými drobnými mlsky od Vánoc, které s úsměvem nabízela nejedna domácí paní a s potěšením přitom vyslechla naši zpívanou koledu. Napsali jsme požehnání na dveře, popřáli jsme si s obyvateli domu vzájemně všechno dobré do nového roku a s díky za příspěvek do pokladničky i za milé přijetí jsme se loučili a pokračovali k dalšímu domu,“ vzpomíná jedna z vesnických kolednic a připojuje: „Byla to řada kratičkých, ale příjemných shledání po roce.“

 „Lidé často již při otevření dveří mají příspěvek do pokladničky nachystaný v ruce. Je hezké vnímat, že jsme očekáváni a vítáni. Nejednou slyšíme: „Počkejte, ještě zavolám děti, babičku, ať se taky přijde podívat.“ S chutí si pak, třeba i společně, zazpíváme a na dveře zviditelníme upřímné přání Božího požehnání všem obyvatelům na celý rok,“  shrnuje dojmy z letošního koledování jeden z králů.

DOPROVODNÉ AKTIVITY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Tříkrálová sbírka se mnohde stala milou a očekávanou tradicí se „Třemi králi“ v kostýmech, se zpěvem koled. Spojuje lidi ochotné přispět potřebným lidem.

V městě Třebíči sbírku slavnostně a důstojně zahájil koncert krásné hudby v podání mladých klavírních interpretů Kamila El-Ahmadieho a Phama Hoanga Anha. V aule Katolického gymnázia Třebíč zazněly v podvečer v pátek 3. 1. 2020 skladby L. Janáčka, W. A. Mozarta a J. Brahmse

 Do tříkrálového koledování se opět zapojil ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „V pátek 3.1. dopoledne jsem se skupinkou navštívil třebíčskou radnici na Karlově i Masarykově náměstí, odpoledne tito tři králové vítali návštěvníky koncertu v katolickém gymnáziu. V pondělí na svátek Tří králů jsme zavítali k dlouholetému regionálnímu partnerovi třebíčské Charity – do Jaderné elektrárny Dukovany a v Trnavě, kde bydlím, obcházela naše skupinka domácnosti v sobotu 11. 1.“

 V SOUVISLOSTI S TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU SE KONALY DALŠÍ AKCE…

2. ledna 2020 mše sv. s žehnáním koledníkům a sbírce v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně
Požehnání sbírce a koledníkům v třebíčských kostelích se konalo v neděli 5. 1. 2020 při dopoledních mších sv.
4. ledna 2020 Tříkrálový průvod k živým jesličkám v Náměšti n. Oslavou
5. ledna 2020 Tříkrálová vycházka z Kramolína k rozhledně Babylon s vystoupením trubačů
12. ledna 2020 Tříkrálová plavba po Dalešické přehradě na lodi Horácko se třemi králi na palubě

PODĚKOVÁNÍ

“Letos poprvé se naše Tříkrálová sbírka přehoupla přes hranici 3 mil. korun. To je pro nás velký úspěch. Úpřimně děkuji všem, kdo se na něm podíleli. Především stovkám ochotných dobrovolníků z měst a vesnic, bez kterých by se toto úžasné dílo neobešlo. Milí koledníci, jsem moc rád a vážím si toho, že ve vašich srdcích stále hoří touha pomoci, i když to nese s sebou nároky – snášet vrtkavost počasí, únavu, nejistotu, občas i nezájem, nepřijetí či nevlídnost. Máte můj velký obdiv a úctu.

Děkuji i vám, kteří jste nezavřeli před našimi koledníky svá obydlí a srdce, a nechali jste je, aby k vám domů přinesli vánoční radost a Boží požehnání pro další rok, a že jste je při tom štědře obdarovali do pokladniček.

Všichni tak máte účast na zmírnění nouze druhých.

Oblastní charita Třebíč ročně pomáhá pěti tisícům lidí z celého okresu, zaměstnává na 250 zaměstnanců v 26 službách a spolupracuje se stovkami dobrovolníků. Vaše důvěra k nám nás zavazuje použít tyto prostředky odpovědně a uvážlivě. Každá koruna u nás pomáhá,” uzavírá ředitel třebíčské Charity Petr Jašek.  

JAKÝ JE ZÁMĚR S VÝTĚŽKEM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2020 V OBLASTNÍ CHARITĚ TŘEBÍČ

  • podpořit ošetřovatelskou službu v rodinách
  • zlepšit dostupnost pečovatelské služby po okrese Třebíč
  • zlepšit zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem
  • poskytnout pomoc lidem v nouzi
  • zabezpečit dostupnost programů PRIMÁRNÍ PREVENCE (zajištění preventivních programů ve školách)

Jaká byla Tříkrálová sbírka 2019 v třebíčské Charitě?

  • zkvalitnili jsme zázemí pro Osobní asistenci  
  • pokračovali v projektu Charitní záchranné sítě – pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč
  • podpořili fond humanitární pomocipro rychlou pomoc lidem v krizových situacích  
  • podpořili rozvoj práce s dobrovolníky
  • podpořili rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů

Více informací k Tříkrálové sbírce podá koordinátorka sbírky: Martina Veselá, tel. 775 179 314, dobrovolnici@trebic.charita.cz

Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na webech:  www.trebic.charita.cz        www.trikralovasbirka.cz