Tříkrálová sbírka v Třebíči vybavila chráněné bydlení
12. července 2020 Články

Tříkrálová sbírka v Třebíči vybavila chráněné bydlení

Po tom, co jsem absolvovala léčbu závislosti na drogách a alkoholu, jsem neměla kam jít. U rodičů jsem kvůli exekucím bydlet nemohla, a taky mi už nevěřili. Dnes se jim nedivím, když si vzpomenu, kolik jsem jim způsobila zklamání. Myslela jsem si, že dokážu žít mnohem zábavněji a zajímavěji než oni. 

Důležitější a přitažlivější pro mě byli pochybní kamarádi, párty, pití, drogy, s tím postupně přicházely průšvihy… až jsem do toho nakonec spadla úplně… Byla jsem opravdu na dně… Ani se mi na to nechce vzpomínat.

Na ulici mě potkaly pracovnice Káčka, které mě nasměrovaly na léčbu, a to mě zachránilo z nejhoršího. Potom přišla vaše nabídka chráněného bydlení, jako součást doléčovacího programu. Měla jsem střechu nad hlavou, zázemí, bezpečí, klid. Hodně mi pomohly terapie, ať už individuální nebo skupinové. Udělala jsem si víc jasno v tom, co v životě chci a nechci. Snažila jsem se především sama sobě dokázat, že se umím o sebe postarat. Učila jsem se znovu vařit, prát, uklízet, vycházet s penězi... S vaší pomocí jsem našla práci a snažím se si ji udržet. Teď bych ráda, aby i rodiče uvěřili, že jsem se změnila, že už nejsem ta hloupá holka, ale umím fungovat. Nechci je ztratit.

Díky za všechno…                                                                           

Klára


V Oblastní charitě Třebíč bylo z Tříkrálové sbírky zakoupeno vybavení chráněného bytu – 2 postele, pračka, lednička a lino na podlahu. Byt slouží Doléčovacímu centru Třebíč jako chráněné bydlení pro ženy či dívky po absolvování léčby závislosti na alkoholu, drogách a patologickém hraní. Další takový chráněný byt je určen pro muže, na jiné adrese. Celkem má tedy Doléčovací centrum Třebíč možnost ubytovat 6 klientů.

Boj se závislostí vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Pokud se člověk chce svého problémového chování zbavit  a má se dosáhnout trvalého úspěchu, je třeba se sebou i po absolvování léčby dále pracovat a nezůstávat na to sám. Pomocnou rukou v tom je Doléčovací centrum Třebíč, kde mají klienti možnost vést pravidelné rozhovory s psychoterapeutem nebo přicházet každý týden na vzájemné sdílení do terapeutické skupiny. Pro ty, co se díky své závislosti ocitli v tíživé sociální situaci, je zde možnost chráněného bydlení po dobu 6 měsíců.

Více informací o doléčovacím programu můžete získat:

Těšíme se na Vás!