VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V OBLASTNÍ CHARITĚ TŘEBÍČ

 

Pro výběrové řízení na tyto pracovní pozice bude společnost Diecézní charita Brno, IČO: 44990260, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Černá Pole, jakožto správce, zpracovávat prostřednictvím Oblastní charity Třebíč Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Odpovědí na naši nabídku volného místa poskytujete správci své osobní údaje za účelem realizace výběrového řízení, nejdéle po dobu jednoho roku od převzetí životopisu. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,
  • na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech
  • na přenositelnost údajů a
  • vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a
  • obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Oblastní charita Třebíč je oprávněna svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela její aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny, bude o ní uchazeč o zaměstnání vyrozuměn.

* * * * *

Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů mohou uchazeči zaslat formou doporučeného dopisu na adresu: Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč.

Vyberte:

Psychiatr, Klinický psycholog, Zdr. sestra se specializací pro psychiatrii

Místo: Třebíč, Gen. Sochora 705
Typ vztahu:
Nástup: Druhá polovina roku 2019
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Barák

Sociální pracovník/pracovník v sociálních službách pro BARÁK a STREETWORK

Místo: Třebíč
Typ vztahu:
Nástup: Možný ihned nebo dle dohody
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Pánková

Sociální pracovník pro AL PASO Vysočina

Místo: Kraj Vysočina
Typ vztahu: Částečný úvazek
Nástup: duben 2019 nebo dle domluvy
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Bc. Marta Mašková, DiS.

Zdravotní sestra pro Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Místo: okres Třebíč
Typ vztahu:
Nástup: Dle domluvy
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Jana Fialová

Pracovnice v soc. službách - pečovatelka

Místo: okres Třebíč
Typ vztahu:
Nástup: Dle domluvy
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Pavelková