Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč

Gen. Sochora 705/3, Třebíč, 674 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
  • Tel.: 568 420 200, 776 274 311
  • paprsek235/235trebic.charita.cz
 
Oblastní charita Třebíč

Seznam lidí:

Mgr. Jindřiška Šmejkalová - koordinátorka Paprsku naděje, sociální pracovnice Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Kristina Šidlová - pracovnice v sociálních službách Radka Kašpárková - pracovnice v sociálních službách Bc. Lenka Všetečková - sociální pracovnice Alena Jandová - pracovník sociálních služeb Šárka Tomanová, DiS. - sociální pracovnice Soňa Netrdová, DiS. - pracovnice v sociálních službách

Seznam služeb: