Stacionář Úsměv Třebíč

Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01 Vedoucí zařízení: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
  • Tel.: 568 851 088, 776 252 615
  • usmev986/986trebic.charita.cz
 
Oblastní charita Třebíč

Seznam lidí:

Lenka Kracíková - vychovatelka Mgr. Jana Mušková - koordinátorka stacionáře Úsměv, sociální pracovnice Lenka Smrčková, DiS. - sociální pracovnice Josef Ondráček - pečovatel Kateřina Fišerová - uklízečka Pavlína Suchnová - osobní asistent Jana Mrhová - osobní asistentka Vladislava Mašková - osobní asistentka Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Pavel Kacetl - údržbář

Seznam služeb: