Doléčovací centrum Třebíč


  • Tel.: 736 503 950, 739 389 230, 608 808 025
 
Hybešova 10, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí, psychoterapeut

Způsob poskytování: Činnosti: sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Posláním Doléčovacího centra Třebíč je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Cílovou skupinou jsou uživatelé ilegálních drog, uživatelé alkoholu a patologičtí hráči. Do programu mohou být přijímáni zájemci z celé ČR, pokud mají osobní vazby na Třebíčsko a chtějí v lokalitě žít.

Více zde


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí, psychoterapeut Bc. Zdeňka Čiháková - sociální pracovnice Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. - koordinátor, psychoterapeut Bc. Milena Pálková - sociální pracovnice