Domovinka Třebíč


  • Tel.: 568 851 146, 736 529 304, 604 583 529
  • domovinka567/567trebic.charita.cz
 
Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby:

Svoz charitním autem do Domovinky a zpět

Péče o nohy, masáže

Duchovní péče

 

Nabízí denní pobyt s kulturním a aktivizačním programem seniorům a osobám se zdravotním handicapem, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat doma sami.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Ing. Ludmila Hrubanová - koordinátorka Domovinky Třebíč Marie Nováková - pracovní instruktorka Jitka Svobodová - pečovatelka Ing. Josef Holčapek - pečovatel Jolana Halová - intruktorka Kateřina Fišerová - uklizečka Soňa Vlčková - pracovnice v sociál. službách-přímá obslužná péče (pečovatelka)