K-centrum Noe


  • Tel.: 568 842 688, 739 389 230
 
Hybešova 10, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poradenství, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktů na další návazná zařízení, zdravotní testy, psychologická pomoc, krizová intervence uživatelům i osobám blízkým, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, potravinový servis, zprostředkování detoxifikace a léčby , pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Pracuje s rizikovými uživateli drog a jejich rodinnými přislušníky. Snaží se minimalizovat zdravotní rizika a poskytuje poradenství.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. - koordinátor K-centra Noe Bc. Martina Svobodová - pracovnice v sociálních službách Simona Zezulová - pracovnice v sociálních službách Bc. Jaroslava Dohnalová - pracovnice v přímé péči