Paprsek naděje-Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč


  • Tel.: 568 420 200, 776 274 311
  • paprsek671/671trebic.charita.cz
 
Gen. Sochora 705/3, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poskytuje sociální služby lidem se závažným duševním onemocněním v okrese Třebíč.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Mgr. Jindřiška Šmejkalová - koordinátorka Paprsku naděje, sociální pracovnice Kristina Šidlová - pracovnice v sociálních službách Radka Kašpárková - pracovnice v sociálních službách Bc. Lenka Všetečková - sociální pracovnice Alena Jandová - pracovník sociálních služeb Šárka Tomanová, DiS. - sociální pracovnice Soňa Netrdová, DiS. - pracovnice v sociálních službách