Raná péče Třebíč


  • Tel.: 568 851 402, 606 860 551
 
Vltavínská 1402, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta

Cílové skupiny: osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství Fakultativní služby:

Ubytování a strava na víkendových pobytech

Nabízí komplex služeb a programů orientovaných na podporu celé rodiny a podporu vývoje dítěte se zdravotním postižením či ohrožením ve vývoji.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jaroslav František Žák - vedoucí Střediska sv. Vincenta Mgr. Pavlína Kovářová - koordinátorka zařízení, sociální pracovník Bc. Markéta Novotná - sociální pracovník, poradce rané péče Mgr. Danuše Soldánová - sociální pracovník, poradce rané péče Bc. Petra Dočekalová - sociální pracovník, poradce rané péče Mgr. Andrea Vaňková - sociální pracovník, poradce rané péče