Stacionář Úsměv Třebíč


  • Tel.: 568 851 088, 776 252 615
  • usmev139/139trebic.charita.cz
 
Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01 Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Stacionář Úsměv je denním zařízením poskytujícím své služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením starším 15ti let, kteří mají zájem setkávat se s přáíteli, rozvíjet své dovednosti, znalosti a chtějí se začlenit do společnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Mgr. Jana Mušková - koordinátorka stacionáře Úsměv, sociální pracovnice Vladislava Mašková - osobní asistentka Lenka Kracíková - vychovatelka Jana Mrhová - osobní asistentka Pavlína Suchnová - osobní asistentka Kateřina Fišerová - uklizečka Josef Ondráček - pečovatel Lenka Smrčková, DiS. - sociální pracovnice Pavel Kacetl - údržbář